Monitorul Oficial, Partea I – 3 Noiembrie 2010

M.Of. nr. 731/03.11.2010

Decizii ale Curtii Constitutionale
• Decizia nr. 1.134 din 23 septembrie 2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
• Decizia nr. 1.172 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 si 87 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice Decizia nr. 1.174 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice 
• Decizia nr. 1.294 din 14 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Ordonante si Hotarari ale Guvernului Romaniei
• O.U.G. nr. 95/2010
pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie si de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul Romaniei pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
• H.G. nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare si monitorizare a traficului navelor maritime care intra/ies in/din apele nationale navigabile ale Romaniei 

Acte ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.741/2010
al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire – beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult

M.Of. nr. 732/03.11.2010

Decizii ale Curtii Constitutionale
• Decizia nr. 1.070 din 16 septembrie 2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 din Codul penal si ale art. 1 alin. (3) si art. 82 alin. (1) si (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat 
• Decizia nr. 1.093 din 21 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice  
• Decizia nr. 1.139 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 728 din Codul civil  
• Decizia nr. 1.197 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147 alin. (2) si ale art. 255 alin. (1) din Codul penal 
• Decizia nr. 1.198 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 326 alin. (3) din Codul de procedura civila
Decizia nr. 1.254 din 7 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din O.U.G. nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
• Decizia nr. 1.259 din 12 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 275-2781 din Codul de procedura penala
• Decizia nr. 1.260 din 12 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 din Codul de procedura penala 

Hotarari ale Guvernului Romaniei
• H.G. nr. 1.022/2010
pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din Romania, Ministerul Muncii si Securitatii Sociale al Republicii Elene si Ministerul Muncii si Politicii Sociale al Republicii Bulgaria in domeniul conditiilor de munca si al protectiei drepturilor prevazute de legislatia muncii, semnat la Sofia la 30 septembrie 2010, impreuna cu Acordul de cooperare  

Acte ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale
• Ordinul nr. 2.605/2010
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

M.Of. nr. 733/03.11.2010

Hotarari ale Senatului
• Hotararea nr. 26/2010
privind numirea presedintelui Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
• Hotararea nr. 27/2010 privind bugetul Senatului Romaniei pe anul 2011

Hotarari ale Guvernului Romaniei
• H.G. nr. 1.008/2010
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovarea si avansarea prin examen a personalului contractual din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, precum si din institutiile publice din subordinea acestuia
• H.G. nr. 1.057./2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca si a serviciilor teritoriale de expertiza medicala a capacitatii de munca, aprobat prin H.G. nr. 1.229/2005

Acte ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.510/2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 110 „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca” pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

M.Of. nr. 734/03.11.2010

Hotarari ale Guvernului Romaniei
• H.G. nr. 1.078/2010
privind unele masuri necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor in Circumscriptia electorala nr. 22 – judetul Hunedoara, colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 3, din data de 5 decembrie 2010

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close