Monitorul Oficial, Partea I – 4 Noiembrie 2010

M.Of. nr. 735/04.11.2010

Hotarari ale Guvernului Romaniei
• H.G. nr. 1.060/2010
pentru aprobarea Memorandumului de intelegere referitor la cooperarea si sprijinul privind Secretariatul Conventiei de cooperare politieneasca pentru Europa de Sud-Est, semnat la Sofia la 21 mai 2010, impreuna cu Memorandumul 

Acte ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale
• Ordin nr. 239/2010
al ministrului administratiei si internelor privind organizarea, coordonarea si controlul activitatii de protectie a mediului in unitatile Ministerului Administratiei si Internelor

M.Of. nr. 736/04.11.2010

Hotarari ale Guvernului Romaniei
• H.G. nr. 1.020/2010
privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
• H.G. nr. 1.048/2010 privind transferul managementului asistentei medicale pentru unele unitati sanitare cu paturi din judetul Satu Mare 

Acte ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale
• Ordinul nr. 2.414/2010
al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursurilor sau examenelor de ocupare a posturilor vacante ori temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului

M.Of. nr. 737/04.11.2010

Decrete
• Decretul nr. 1.052/2010
privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de Cavaler 

Hotarari ale Guvernului Romaniei
• H.G. nr. 1.062/2010
privind modificarea H.G. nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Administratiei Nationale a imbunatatirilor Funciare, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
• H.G. nr. 1.072/2010 privind modificarea anexei la H.G. nr. 286/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale a imprimeriilor Coresi SA, aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National
• H.G. nr. 1.074/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societatii Comerciale „Antibiotice” SA Iasi, aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii

M.Of. nr. 738/04.11.2010

Decizii ale Curtii Constitutionale
• Decizia nr. 1.122 din 23 septembrie 2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii  
• Decizia nr. 1.175 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33-36 si 47 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
• Decizia nr. 1.182 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) si ale alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania 
• Decizia nr. 1.262 din 12 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie  
• Decizia nr. 1.282 din 12 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

Hotarari ale Guvernului Romaniei
• H.G. nr. 1.021/2010
pentru modificarea anexei nr. 40 la H.G. nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani
• H.G. nr. 1.026/2010 privind donarea unor bunuri, apartinand domeniului privat al statului, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, catre Ministerul Constructiilor si Dezvoltarii Regionale al Republicii Moldova
• H.G. nr. 1.088/2010 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile aflate in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Acte ale Curtii Europene a Drepturilor Omului
• Hotararea din 19 ianuarie 2010
, definitiva la 28 iunie 2010, in Cauza Andreescu Muraret si altii impotriva Romaniei

Acte ale Biroului Electoral Central
• Hotararea nr. 2/2010
privind modalitatea de atribuire a mandatului la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close