Monitorul Oficial, Partea I – 8 Noiembrie 2010

M.Of. nr. 743/08.11.2010

Decizii ale Curtii Constitutionale
• Decizia nr. 1.202 din 5 octombrie 2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) şi j), art. 31 alin. (2)-(4) şi art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu Opinie separata    
• Decizia nr. 1.244 din 7 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 494 din Codul civil     
• Decizia nr. 1.291 din 14 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal    
• Decizia nr. 1.292 din 14 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. (3) din Codul de procedura penala  
• Decizia nr. 1.299 din 14 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 59 din Codul penal  
• Decizia nr. 1.306 din 14 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. (3) din Codul de procedura penala

M.Of. nr. 744/08.11.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.382/768/2010
al ministrului sanatatii si al preşedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010
• Ordinul nr. 1.775/2010 al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calitatii aerului   
• Ordinul nr. 1.931/2010 al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1.233/2009 privind stabilirea domeniilor prioritare in care se organizeaza programe de formare pentru functionari publici care ocupa functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora

M.Of. nr. 745/08.11.2010

Decizii ale Curtii Constitutionale
• Decizia nr. 1.119 din 23 septembrie 2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule    
• Decizia nr. 1.152 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule    
• Decizia nr. 1.159 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
• Decizia nr. 1.178 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania    
• Decizia nr. 1.196 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale   
• Decizia nr. 1.261 din 12 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1403 alin. (1) teza ultima din Codul de procedura penala
• Decizia nr. 1.293 din 14 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 din Codul penal si art. 2781 alin. (8) şi (9) din Codul de procedura penala

Acte ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.527/2010
al ministrului muncii, familiei si protecţiei sociale pentru aprobarea unor precizari suplimentare aplicabile contractelor de tip strategic sau de grant semnate de beneficiarii de finantare nerambursabila din Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” in perioada 2008-2010
• Ordinul nr. 2.435/2.631/2010 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului si al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare „Asistenta tehnica” din cadrul Programului operational regional 2007-2013 

Acte ale Biroului Electoral Central
• Hotararea nr. 3/2010
privind interpretarea art. 29 alin. (10) din Legea nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close