Monitorul Oficial, Partea I – 10 Noiembrie 2010

M.Of. nr. 749/10.11.2010

Decrete
• Decretul nr. 1.053/2010
privind conferirea Ordinului Meritul pentru invatamant in grad de Ofiter
• Decretele nr. 1.74, 1.75/2010 pentru eliberarea din functie a unui procuror

Decizii ale Curtii Constitutionale
• Decizia nr. 1.147 din 28 septembrie 2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local
• Decizia nr. 1.194 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 222, art. 282, art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 73-75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, ale art. 164 din Codul de procedura civila si ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
• Decizia nr. 1.290 din 14 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 alin. (2) si art. 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala

Hotarari ale Guvernului Romaniei
• H.G. nr. 1.059/2010
privind modificarea H.G. nr. 1.634/2006 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures si pentru modificarea si completarea H.G. nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures

Acte ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale
• Ordinul nr. 2.433/2010
al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru desemnarea Institutului de Cercetari in Transporturi Incertrans SA in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
• Ordinul nr. 2.434/2010 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru desemnarea Societatii Comerciale Certind SA in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
• Ordinul nr. 2.603/2010 al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent

M.Of. nr.  750/10.11.2010

Decizii ale Curtii Constitutionale
• Decizia nr. 1.024 din 14 septembrie 2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 si 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea O.U.G. nr. 7/2008 pentru modificarea si  completarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia 
• Decizia nr. 1.068 din 16 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. b), art. 12 lit. a) si art. 17 lit. h) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, ale art. 272 alin. (1) pct. 2, art. 275 si art. 2821 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, precum si ale O.U.G. nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie
• Decizia nr. 1.123 din 23 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287  din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii si ale art. 3041 din Codul de procedura civila 
• Decizia nr. 1.137 din 23 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor O.U.G. nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie si ale art. 1, art. 132, art. 16, art. 29 alin. (1) si art. 33 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
• Decizia nr. 1.157 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 222 si 282 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca si ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 
• Decizia nr. 1.166 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, precum si a O.U.G. nr. 226/2008 privind unele masuri financiar-bugetare

M.Of. nr. 751/10.11.2010

Hotarari ale Guvernului Romaniei
• H.G. nr. 1.061/2010
pentru aprobarea Acordului de cooperare in domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale din Romania si Ministerul Agriculturii din Republica Populara Chineza, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2009, impreuna cu Acordul sus-mentionat
• H.G. nr. 1.095/2010 pentru modificarea H.G. nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate si a H.G. nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica
• H.G. nr. 1.100/2010 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale
• H.G. nr. 1.103/2010 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE

Acte ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale
• Ordinul nr. 2.478/C/2010
al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare in functie, trecerea agentilor in corpul ofiterilor si din sursa externa, a posturilor vacante de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
• Ordinul nr. 2.647/2010 al ministrului finantelor publice privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close