Monitorul Oficial, Partea I – 2 Decembrie 2010

M.Of. nr. 803/02.12.2010

Acte ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor
• Decizia nr. 311/2010
privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Deciziei civile nr. 161 A din 23 iunie 2010 si a Incheierii privind indreptarea erorii materiale strecurate in dispozitivul Deciziei civile nr. 161 A din 23 iunie 2010 ale Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala

M.Of. nr. 804/02.12.2010

Hotarari ale Guvernului Romaniei
• H.G. nr. 1.109/2010
pentru modificarea art. 12 din Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome „Administratia Fluviala a Dunarii de Jos” Galati, prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 492/2003 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Fluviala a Dunarii de Jos” Galati
• H.G. nr. 1.119/2010 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind cooperarea in domeniul geografiei militare, semnat la Bruxelles la 30 iunie 2010, impreuna cu Memorandumul sus-mentionat

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
• Ordinul nr. 251/2010
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice si bunuri materiale necesare la unele structuri din domeniul administratiei publice aflate in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor
• Ordinul nr. 1.898/2010 al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva
• Ordinul nr. 1.947/2010 al ministrului mediului si padurilor privind aprobarea derogarii pentru unele specii de pasari
• Ordinul nr. 7.630/2010 al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize

M.Of. nr. 805/02.12.2010

Hotarari ale Guvernului Romaniei
• H.G. nr. 1.080/2010
privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe concesionate Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale „Hidroelectrica” – S.A/2010 Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier
• H.G. nr. 1.148/2010 privind trecerea unor imobile aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea realizarii unor obiective de investitii si pentru scoaterea din functiune si casarea unei constructii
• H.G. nr. 1.170/2010 pentru constatarea incetarii, la cerere, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
• Ordinul nr. 134/2010
al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea si controlul oficial al temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman
• Ordinul nr. 135/2010 al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind monitorizarea sistemelor de crestere a gainilor ouatoare pentru productia de oua de consum, in conformitate cu legislatia europeana specifica
• Ordinul nr. 136/2010 al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind miscarea suinelor vii pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor norme sanitare veterinare
• Ordinul nr. 230/949/2010 al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 108/368/2010
• Ordinul nr. 2.664/2010 al ministrului culturii si patrimoniului national privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizarii lucrarilor de construire sau de desfiintare pentru imobilele aflate in zona de protectie a monumentelor istorice si in zonele construite protejate, pentru care nu exista regulamente de constructie avizate

Acte ale Curtii Europene a Drepturilor Omului
• Hotararea din 8 martie 2007
, definitiva la 8 iunie 2007, in Cauza Florescu impotriva Romaniei

Rectificari

M.Of. nr. 806/02.12.2010

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
• Ordinul nr. 248/2010
al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor nationale de cercetaredezvoltare care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
• Ordinul nr. 939/2010 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteza (Codul HSC 2000), adoptate de
Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC. 271(85) a Comitetului securitatii maritime din 4 decembrie 2008
• Ordinul nr. 940/2010 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind publicarea acceptarii amendamentelor la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendata, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin anexa nr. 2 la Rezolutia MSC.269(85) a Comitetului securitatii maritime din 4 decembrie 2008
• Ordinul nr. 2.748/2.545/2010 al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si turismului privind aprobarea standardelor de cost aferente categoriilor de constructii care fac obiectul finantarii in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile

Acte ale Bancii Nationale a Romaniei
• Circulara nr. 40/2010
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna decembrie 2010

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close