Monitorul Oficial, Partea I – 3 Decembrie 2010

M.Of. nr. 807/03.12.2010

Hotarari ale Guvernului Romaniei
• H.G. nr. 1.160/2010
pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 1A, Buftea–Centura Ploiesti Vest, km 12+260– km 64+400”
• H.G. nr. 1.176/2010 privind scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedarii acestuia catre fostii proprietari
• H.G. nr. 1.177/2010 privind scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei parti dintr-un imobil aflat in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedarii acesteia catre persoanele indreptatite
• H.G. nr. 1.180/2010 privind scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei parti dintr-un imobil aflat in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedarii acesteia fostului proprietar

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
• Ordinul nr. 265/2010
al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea anexei „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu” la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 98/2010
• Ordinul nr. 2.770/2010 al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2010

Republicari
Legea nr. 47/1992
privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

M.Of. nr. 808/03.12.2010

Decizii ale Curtii Constitutionale
• Decizia nr. 1.170 din 30 septembrie 2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor culturale de drept public
• Decizia nr. 1.203 din 5 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat si ale O.U.G. nr. 19/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
• Decizia nr. 1.204 din 5 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici si ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca
• Decizia nr. 1.212 din 5 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor
Decizia nr. 1.214 din 5 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
• Decizia nr. 1.275 din 12 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
• Decizia nr. 1.278 din 12 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II si IV din O.U.G. nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si a ordonantei de urgenta in ansamblul sau
• Decizia nr. 1.315 din 14 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

M.Of. nr. 809/03.12.2010

Hotarari ale Guvernului Romaniei
• H.G. nr. 1.134/2010
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice
• H.G. nr. 1.161/2010 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mehedinti, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mehedinti

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
• Ordinul nr. 924/2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile si modul de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, precum si din institutiile publice din subordinea acestuia
• Ordinul nr. 925/2010 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea criteriilor specifice de selectie a candidatilor in raport cu cerintele posturilor contractuale vacante sau temporar vacante din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, precum si
din institutiile publice din subordinea acestuia

M.Of. nr. 810/03.12.2010

Acte ale Guvernului Romaniei
• O.U.G. nr. 102/2010
pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006
• H.G. nr. 1.198/2010 privind stabilirea modelului proceselorverbale pentru consemnarea rezultatelor votarii la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor in Circumscriptia electorala nr. 22 – judetul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 3, din data de 5 decembrie 2010

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
• Ordinul nr. 260/2010
al ministrului administratiei si internelor privind alocarea unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei in sistem centralizat corespunzator anului 2010 – transa a IV-a, conform O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate

M.Of. nr. 811/03.12.2010

Decizii ale Curtii Constitutionale
• Decizia nr. 1.258 din 12 octombrie 2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii partidelor politice nr. 14/2003
• Decizia nr. 1.324 din 19 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
• Decizia nr. 1.325 din 19 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (4) lit. c) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
• Decizia nr. 1.337 din 19 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) din O.G. nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata
• Decizia nr. 1.341 din 19 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 373 3 alin. (11) din Codul de procedura civila
• Decizia nr. 1.344 din 19 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedura civila

Hotarari ale Guvernului Romaniei
• H.G. nr. 1.199/2010
privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Stanisteanu Sergiu Norut din functia publica de prefect al judetului Giurgiu in functia publica de inspector guvernamental
• H.G. nr. 1.200/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Giurgiu de catre domnul Cristoi Robert-Ioan
• H.G. nr. 1.201/2010 privind incetarea, prin acordul partilor, a exercitarii temporare a functiei publice de prefect al judetului Sibiu de catre domnul Trihenea Constantin

Decizii ale Primului-ministru
• Decizia nr. 265/2010
privind prelungirea detasarii, incepand cu data de 21 ianuarie 2011, a perioadei de exercitare de catre doamna Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului, a functiei publice vacante de director executiv in cadrul Consiliului Judetean Harghita
• Decizia nr. 266/2010 privind numirea prin mobilitate a domnului Stanisteanu Sergiu Norut in functia publica de inspector guvernamental
• Decizia nr. 267/2010 privind numirea prin mobilitate a domnului Stanisteanu Sergiu Norut in functia publica de secretar general in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
• Decizia nr. 268/2010 privind numirea responsabilului national cu autorizarea finantarii PHARE, Facilitatea de tranzitie si SAPARD
• Decizia nr. 269/2010 privind eliberarea domnului Ferdinand Nagy din functia de comisar general pentru expozitii mondiale, cu rang de subsecretar de stat, la Ministerul Afacerilor Externe
• Decizia nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul restituirii proprietatilor

Acte ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
• Ordinul nr. 974/2010
privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanta in procesul decontarii serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close