Monitorul Oficial, Partea I – 7 Decembrie 2010

M.Of. nr. 815/07.12.2010

Decrete
Decretul nr. 1.137/2010
privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maistri militari, subofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade rofesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, din Ministerul Administratiei si Internelor

Hotarari ale Guvernului Romaniei
H.G. nr. 1.178/2010
privind modificarea anexei nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
H.G. nr. 1.179/2010 pentru scoaterea din inventarul centralizat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, ca urmare a retrocedarii acestora catre fostii proprietari
H.G. nr. 1.182/2010 privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – U.M. 0449 Craiova, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
H.G. nr. 1.186/2010 privind aprobarea practicarii sportului profesionist in ramura de sport hochei pe gheata
H.G. nr. 1.187/2010 privind aprobarea practicarii sportului profesionist in ramura de sport dans sportiv
H.G. nr. 1.188/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societatii Comerciale Studioul Cinematografic „Animafilm” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National 1.189/2010 Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societatii Comerciale Studioul Cinematografic „Sahia Film” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

Acte ale Organelor de Specialitate ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
Ordinul nr. 35/2010
al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare de energie electrica
Ordinul nr. 259/2010 al ministrului administratiei si internelor privind modificarea si completarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001

M.Of. nr. 816/07.12.2010

Decrete
Decretul nr. 1.136/2010
privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri din Ministerul Administratiei si Internelor

Hotarari ale Guvernului Romaniei
H.G. nr. 1.169/2010
privind inscrierea in domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, pentru centrele judetene aflate in subordinea acesteia, a unor imobile sau a unor parti din acestea, care au trecut in proprietatea publica a statului prin hotarari ale consiliilor locale

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
Ordinul nr. 1.948/2010
al ministrului mediului si padurilor privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare si a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesita constituirea de structuri de administrare
Ordinul nr. 5.619/2010 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

M.Of. nr. 817/07.12.2010

Decizii ale Curtii Constitutionale
Decizia nr. 1.208 din 5 octombrie 2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Decizia nr. 1.215 din 5 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (2) si art. 215 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Decizia nr. 1.245 din 7 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 alin. (3) lit. e) si alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Decizia nr. 1.336 din 19 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania
Decizia nr. 1.340 din 19 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Decizia nr. 1.347 din 19 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Decizia nr. 1.350 din 19 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 si art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
Decizia nr. 1.351 din 19 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice
Decizia nr. 1.352 din 19 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

M.Of. nr. 818/07.12.2010

Hotarari ale Camerei Deputatilor
Hotărârea nr. 37/2010
privind modificarea alin. (4) al art. 40 din Regulamentul Camerei Deputatilor
Hotărârea nr. 38/2010 privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2011
Hotărârea nr. 39/2010 privind modificarea alin. (3) al art. 40 din Regulamentul Camerei Deputatilor
Hotărârea nr. 40/2010 privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

Decrete
Decretul nr. 1.139/2010
privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul Roman de Informatii

Decizii ale Curtii Constitutionale
Decizia nr. 1.525 din 24 noiembrie 2010
asupra conflictului juridic de natura constitutionala dintre Guvernul Romaniei, pe de o parte, si Parlamentul Romaniei alcatuit din Camera Deputatilor si Senat, pe de alta parte. Opinie separata

Hotarari ale Guvernului Romaniei
H.G. nr. 1.204/2010
privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2010
H.G. nr. 1.205/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judetul Bistrita-Nasaud

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close