In timpul unei recente campanii de control, inspectorii au aplicat amenzi in valoare totala de 823.600 lei

Autor: Avocat Marcel Vasile

Unul dintre obiectivele principale ale Inspectiei Muncii este a acela de a asigura controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si sanatatea in munca, la protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurarile sociale.

In vederea indeplinirii acestui obiectiv de mai sus, in domeniul stabilirii relatiilor de munca, inspectorii pot controla:

– incadrarea in munca si incetarea activitatii persoanelor care desfasoara orice activitate in temeiul unui contract individual de munca sau al unei conventii civile de prestari de servicii;
– stabilirea si respectarea duratei timpului de lucru;
– stabilirea si acordarea drepturilor salariale, precum si a celorlalte drepturi decurgand din munca prestata;
– accesul fara nici o discriminare pe piata muncii al tuturor persoanelor apte de munca, respectarea normelor specifice privind conditiile de munca ale tinerilor, femeilor, precum si ale unor categorii de persoane defavorizate;
– respectarea celorlalte prevederi cuprinse in legislatia muncii si a clauzelor contractelor colective de munca.

  Numai in domeniul relatiilor de munca, inspectorii de munca pot solicita, in timpul unui control, cel putin 22 de acte si pot aplica amenzi de pana la 100.000 de lei.

  Gasiti mai jos lista principalelor documente ce va pot fi solicitate:

  – registrul unic de control
  – certificatul de inmatriculare in Registrul Comertului
  – rezolutia/hotararea judecatoreasca de infiintare a societatii
  – certificatul constatator emis in baza art. 171 din Legea nr. 359/2004;
  – actul constitutiv al societatii
  – imputernicirea in forma autentica pentru persoana care semneaza (in numele angajatorului) documentele specifice relatiilor de munca, daca este cazul
  – organigrama societatii
  – documentele privind evidenta orelor lucrate de catre salariati (ex. foaia colectiva de prezenta a salariatilor)
  – dovada realizarii obligatiei de informare prevazuta in art. 17 din Codul muncii
  – actele de studii si calificare
  – certificatul de cazier judiciar (daca este cazul)
  – certificatul medical din care sa rezulte ca salariatul este apt sa presteze munca la care se angajeaza
  – contractul individual de munca
  – actele aditionale la contractul individual de munca
  – fisa postului
  – actele privind cercetarea si aplicarea sanctiunilor disciplinare
  – rezultatele obtinute de catre salariat in urma evaluarilor efectuate pe parcursul derularii raportului de munca
  – permisul de munca (in cazul salariatilor cetateni straini)
  – carnetele de munca ale salariatilor
  – contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate (daca e cazul)
  – regulamentul intern
  – registrul general de evidenta a salariatilor
  – documentele justificative care atesta efectuarea platii salariilor catre cei indreptatiti (statul de plata, fluturasi de salarii)
  – documente justificative din care sa rezulte ca angajatorul a respectat procedura de predare-primire catre/de la casele judetene de pensii a carnetelor de munca pentru scanare

   Potrivit prevederilor din Codul muncii, constituie contraventii si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte:

   a) nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara, cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei;
   b) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5) din Codul muncii – obligatia de a elibera salariatului un document care sa ateste activitatea desfasurata de catre acesta, cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei;
   c) impiedicarea sau obligarea, prin amenintari ori prin violente, a unui salariat sau a unui grup de salariati sa participe la greva ori sa munceasca in timpul grevei, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
   d) stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
   e) primirea la munca a persoanelor fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 3.000 lei la 4.000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei;
   f) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 134 (zile de sarbatoare legala) si 137 (compensarea muncii prestate in zilele de sarbatoare legala) din Codul muncii;
   g) incalcarea obligatiei prevazute la art. 135 (programul in zilele de sarbatori legale in unitatile sanitare si de alimentatie publica), cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei;
   h) nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
   i) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
   j) neacordarea indemnizatiei prevazute la art. 53 alin. (1) din Codul muncii, in cazul in care angajatorul isi intrerupe temporar activitatea cu mentinerea raporturilor de munca, cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei;
   k) incalcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.

   Inspectorii de munca pot aplica si alte sanctiuni contraventionale, prevazute in urmatoarele acte normative:

   – Legea nr. 130/1999, republicata, privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca
   – Legea nr. 108/1999, modificata si completata, pentru infiintarea si organizarea Inspectiei muncii
   – Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
   – O.U.G. nr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei
   – Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca
   – O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
   – Lege nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora

    Adauga un comentariu

    *

    Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close