Monitorul Oficial, Partea I – 13 Decembrie 2010

M.Of. nr. 831/13.12.2010

Legi si decrete
Legea nr. 233/2010
pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, impreuna cu decretul de promulgare
Legea nr. 234/2010 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, impreuna cu decretul de promulgare
Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic international elevilor premiati la olimpiadele scolare internationale, impreuna cu decretul de promulgare
Legea nr. 236/2010 pentru modificarea alin. (5) al art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, impreuna cu decretul de promulgare
Legea nr. 237/2010 pentru modificarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, impreuna cu decretul de promulgare
Legea nr. 238/2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Nationale, impreuna cu decretul de promulgare

Hotarari ale Guvernului Romaniei
H.G. nr. 1.191/2010
privind stabilirea sistemului de inregistrare a loturilor de sturioni din crescatorii si a caviarului obtinut din activitati de acvacultura si de marcare prin etichetare a caviarului

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
Ordinul nr. 262/2010
al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri
Ordinul nr. 1.445/790/2010 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 264/407/2010

M.Of. nr. 832/13.12.2010

Decizii ale Curtii Constitutionale
Decizia nr. 1.390 din 26 octombrie 2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. (2) din Codul penal
Decizia nr. 1.392 din 26 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 1 alin. (2) din Codul de procedura penala

Acte ale Curtii de Conturi
Hotararea nr. 130/2010
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati

M.Of. nr. 833/13.12.2010

Hotarari ale Guvernului Romaniei
H.G. nr. 1.206/2010
privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 148/2010 pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2010 privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la cladirile de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public
H.G. nr. 1.207/2010 pentru abrogarea lit. h) a pct. 3 din Strategia de accelerare a atragerii de investitii si privatizarii in sectorul de producere a energiei termoelectrice, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 102/2004
H.G. nr. 1.212/2010 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, in vederea scoaterii din functiune si demolarii acestora
H.G. nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum si pentru aprobarea unor masuri privind reorganizarea Unitatii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul
Ministerului Finantelor Publice

Decizii ale Primului-ministru
Decizia nr. 273/2010
pentru eliberarea domnului Șerban Ursu din functia de secretar general al Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO
Decizia nr. 274/2010 privind constatarea suspendarii, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Iuliana Lascu, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului
Decizia nr. 275/2010 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 753/2009 pentru numirea membrilor Consiliului Statistic National
Decizia nr. 276/2010 pentru numirea domnului Ani Matei in functia de secretar general al Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO

Decizii ale Curtii Constitutionale
Decizia nr. 1.522 din 18 noiembrie 2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) si art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si ale art. 69 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

Hotarari ale Guvernului Romaniei
H.G. nr. 1.213/2010
privind necesarul de efective de politie militara pentru paza sediilor instantelor si parchetelor militare, a bunurilor si valorilor apartinand acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii in aceste sedii
H.G. nr. 1.216/2010 privind transmiterea, fara plata, in proprietatea unitatilor de cult detinatoare a unor imobile aflate in domeniul public al statului
H.G. nr. 1.220/2010 privind aprobarea sumei necesare Consiliului Superior al Magistraturii pentru finalizarea proiectului PHARE RO 2004/016 – 772.01.04.02, Lot 2 – Dotarea Consiliului Superior al Magistraturii cu facilitati adecvate
H.G. nr. 1.222/2010 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna
H.G. nr. 1.224/2010 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate in municipiul Turda, judetul Cluj
H.G. nr. 1.242/2010 privind stabilirea cuantumului ajutorului annual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, precum si accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat
H.G. nr. 1.247/2010 privind modificarea anexei nr. 2/10 la Hotararea Guvernului nr. 828/2009 pentru aprobarea listei cuprinzand 10 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in calitate de coordonator, prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A., in calitate de agentie de implementare

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
Ordinul nr. 2.558/2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorica „B”, a imobilului Calea ferata forestiera ingusta „Valea Vaserului” din orasul Viseu de Sus, judetul Maramures
Ordinul nr. 2.569/2010 al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa „B”, a imobilului Ansamblul fostului seminar evanghelic din Bd. Victoriei nr. 40, Sibiu, judetul Sibiu
Ordinul nr. 2.570/2010 al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului „Casa de locuit” din str. Andrei Șaguna nr. 23, Sibiu, judetul Sibiu
Ordinul nr. 2.571/2010 al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului „Conacul din Murani”, satul Murani, comuna Pischia, judetul Timis

Acte ale Bancii Nationale a Romaniei
Ordinul nr. 24/2010
pentru completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2009 privind intocmirea de catre institutiile de credit, in scop informativ, de situatii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close