Curierul Judiciar nr. 11/2010

CUPRINSUL Revistei (format PDF)

Editoral

Flavius Baias: Mica Reforma – o noua iluzie?

Dialoguri

In dialog cu Liviu Dascalescu: Despre magistratura si avocatura

Curier legislativ octombrie – noiembrie 2010

Romania in fata CEDO

Maria Atanasiu s.a. c. Romania
cu nota de Radu Chirita

  • Dreptul AFACERILOR

Jurisprudenta comentata

Curtea de Apel Timisoara, Sectia comerciala, Decizia nr. 64/2010
Nota
de Judecator dr. Csaba Bela Nász

Daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel, sub sanctiunea nulitatii, administratorul va putea, in nume propriu, sa instraineze, respectiv sa dobandeasca, bunuri catre sau de la societate, avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare. Aceste prevederi sunt aplicabile si operatiunilor in care una dintre parti este sotul administratorului ori ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, al acestuia; de asemenea, daca operatiunea este incheiata cu o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau impreuna, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu exceptia cazului in care una dintre societatile comerciale respective este filiala celeilalte.

Articole

Titlu: Noul regulament de exceptare pe categorii in domeniul asigurarilor
Autor
: Judecator dr. Diana Ungureanu

Noul Regulament introduce modificari substantiale in aplicarea regulilor de concurenta sectorului asigurarilor, in particular in ceea ce priveste poolurile de co-/re-asigurare. Desi exista o scurta perioada de tranzitie inainte de intrarea in vigoare a noului REC, companiilor de asigurari le ramane foarte putin timp pentru a se asigura ca acordurile incheiate de ele sunt conforme noului REC.
Comisia a avertizat deja companiile de asigurari ca nu ar trebui sa se simta la adapost de aplicare regulilor generale de concurenta, aratand clar ca intentioneaza sa monitorizeze indeaproape comportamentul acestora pe piata, in special poolurile.

  • Drept PRIVAT

Jurisprudenta comentata

Tribunalul Arges, Sectia civila, Decizia nr. 676/2010
Nota
de Judecator Viorel Terzea

Opinie majoritara: Este posibila recunoasterea unui drept de servitute de trecere in favoarea proprietarului unei constructii.
Opinie minoritara:
Nu este posibila recunoasterea unui drept de servitute in favoarea proprietarului constructiei.

Articole

Titlu: Despre rezonabilitate in Noul Cod Civil
Autor
: Avocat Bogdan Viulet

Nevoia de modernizare a Noului Cod civil a supralicitat gradul de maturizare a societatii romanesti, instituind in mod prematur un sistem de evaluare a unor situati juridice bazat pe un grad ridicat de subiectivism si relativitate, pe care practicienii nu il vor putea gestiona in mod just, generand astfel premisele unor solutii injuste si inacceptabile.

  • Drept PUBLIC

Monitorul Oficial Adnotat

Comentariu de Avocat Irina Arnautu

Comentariu privind O.U.G. nr. 76/2010 (M.Of. nr. 453/02.07.2010) – Un obiectiv major al O.U.G. nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii este armonizarea legislatiei nationale cu prevederile Regulamentului CE nr. 1177/2009 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste pragurile de aplicare a acestora in cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii.

Jurisprudenta comentata

Curtea de Apel Targu Mures, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 438/2010
Nota
de Drd. Dumitru-Daniel Serban

Art. 51 alin. (31) din Legea nr. 51/2006 este o norma speciala, ce se aplica cu prioritate in raport cu reglementarea data de O.U.G. nr. 34/2006 cailor de atac, respectiv a solutionarii contestatiilor si recursurilor impotriva deciziilor date asupra contestatiilor. In schimb, intreaga procedura de atribuire urmeaza dispozitiile imperative ale O.U.G. nr. 34/2006, cu exceptia litigiilor nascute pe parcursul procedurii.

Articole

1. Titlu: Unele consideratii privind reprezentarea unitatilor administrativ-teritoriale in justitie
Autor
: Prof. univ. dr. Dana Apostol Tofan

In prezent, nu exista niciun text legal in domeniul administratiei publice locale care sa prevada dreptul consiliului local de a reprezenta comuna, orasul sau municipiul in justitie, dar daca prin absurd ar exista, el nu ar avea cum sa se concretizeze atata timp cat consiliul local nu dispune de un aparat de specialitate, acesta aflandu-se exclusiv, in subordinea primarului.

2. Titlu: Dreptul la un mediu sanatos si echilibrat ecologic (I)
Autor
: Avocat Ovidiu Balaceanu, Avocat Monia Hantig

Intelegerea unui drept a carui nastere si recunoastere a traversat timpul in forme de exprimare relativizate de imposibilitatea surprinderii in texte riguroase, presupune in continuare circumstantierea substantei lui cu prudenta si echilibru pentru a nu deveni obstacol pentru dezvoltare, mijloc de sicana ci doar un accent bine pus pe trairea vietii in armonie.

  • Drept PENAL

Jurisprudenta comentata

Trib. Mures, Sectia penala, Decizia nr. 548/2009
Nota
de Procuror Cristian-Valentin Stefan

Anularea suspendarii sub supraveghere a executarii unei pedepse, cu consecinta contopirii acesteia cu pedeapsa stabilita pentru infractiunea ce atrage anularea, se poate dispune fie in cadrul procedurii judiciare ce are ca obiect judecarea infractiunii ce atrage anularea suspendarii sub supraveghere, subsecvent condamnarii pentru aceasta infractiune, fie intr-o procedura judiciara separata, in faza de executare a hotararilor penale. Este concluzia la care se ajunge atat in urma unei interpretari literale, cat si in urma unei interpretari rationale a art. 447 C.proc.pen.
In a doua dintre cele doua ipoteze, art. 449 C.proc.pen. se va completa cu art. 447 C.proc.pen., iar instanta de judecata, in aplicarea celor doua dispozitii procesuale, va solutiona, anterior solutionarii cererii de contopire, cu titlu de chestiune prealabila, problema anularii suspendarii sub supraveghere a executarii uneia dintre cele doua pedepse.

Articole

Titlu: Consideratii referitoare la modificarile legislative aduse in materie penala si procesual penala prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor (I)
Autor
: Judecator drd. Mihail Udroiu

Legea nr. 202/2010 intervine in spatiul legislativ romanesc atat in scopul asigurarii celeritatii procedurilor penale, cat si in vederea pregatirii implementarii noilor coduri, unele dintre reglementarile cuprinse in viitoarea codificare fiind transpuse in aceasta lege.
Avand in vedere reforma de esenta a procesului penal roman care va interveni odata cu intrarea in vigoare a Noului Cod penal, respectiv a Noului Cod de procedura penala, Legea nr. 202/2010 a fost denumita de initiatorul acesteia, Ministerul Justitie, „mica reforma”, prin raportare la obiectivele urmarite prin acest act normativ.

Sinteze de jurisprudenta – septembrie 2010

Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Instante Penale Internationale

Instrumente

Titlu: Institutul Notarial Roman
Autor:
Prof. univ. dr. Dan Drosu Saguna, Prof. univ. dr. Augustin Fuerea

Newsletter: STOICA & Asociatii aniverseaza in luna noiembrie 15 ani de la infiintare, prilej cu care a acordat premiul pentru intreaga cariera juridica (in valoare de 15.000 euro) domnului Avocat Mihail Ionel Ghiga.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close