S-a modificat Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor

feature photo

Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor a fost modificat si completat prin doua hotarari ale UNBR: Hotararea nr. 911/2010 privind unele masuri de modificare si de punere in aplicare a reglementarilor privind organizare si functionarea Casei de Asigurari a Avocatilor si Hotararea nr. 912/2010 de modificare si completare a Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor.

Prin Hotararea nr. 911/2010 s-au abrogat o serie de articole din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor (C.A.A.) si s-a anulat o hotarare UNBR anterioara.

Abrogarile intra in vigoare si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2011 si nu afecteaza drepturile stabilite si dobandite in favoarea persoanelor indreptatite, potrivit dispozitiilor cuprinse in Statutul C.A.A. si in Regulamentul C.A.A., in vigoare pana la data de 31 decembrie 2010.

Ca o consecinta a eliminarii din sistemul C.A.A. a unor prestatii (indemnizatia pentru parintele avocatului decedat, daca solicitantul este lipsit de orice alte mijloace de existenta, alte ajutoare materiale pentru membrii C.A.A. aflati in situatii deosebite) pentru a se asigura resursele financiare necesare platii indemnizatiilor pentru cresterea copilului aflate in prezent in plata, se abroga art. 30, 32 si 33 din Regulament.

Hotararea nr. 912/2010 a adus si ea o serie de schimbari la Statut:

 Art. 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Asiguratii sistemului autonom de asigurari sociale pentru avocati, au dreptul, in afara de pensii, la:
a) indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, provocata de boli obisnuite sau de accidente de munca ori accidente in afara muncii;
b) indemnizatia pentru maternitate;
c) ajutor pentru cresterea copilului, in cuantum fix de 600 RON lunar pentru aceeasi perioada pentru care beneficiarul indemnizatiei de crestere a copilului a optat conform prevederilor OUG nr. 111/2010, publicata in MO 830/2010 si, in toate cazurile, pana cand copilul va implini varsta de 2 ani;
d) ajutor de deces; 
e) alte ajutoare banesti pentru avocatii care au suferit accidente sau au contractat boli grave care le-au produs vatamari grave organismului;
(2) Beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) asiguratii care au stagiu de cotizare de cel putin 12 luni anterior producerii riscului daca nu realizeaza venituri din profesie si au achitate la zi obligatiile de plata catre sistem.
(3) Pentru acordarea ajutorului prevazut la alin. (1) lit. d) nu sunt necesare conditiile prevazute la alin. (2)”.

Art. 94 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Avocatii beneficiaza de ajutoare banesti in cazul in care au suferit accidente grave sau au contractat boli grave care le-au produs vatamari grave organismului, in limitele posibilitatilor bugetare si numai daca asiguratul are achitate la zi contributiile la sistem si eventualele penalitati.
(2) Dovada starii de boala sau accident suferit se face numai in baza unui certificat medical eliberat de medicul specialist in specialitatea respectiva.”

Perioada in care avocatul primeste ajutor pentru cresterea copilului constituie vechime in profesia de avocat.

Cuantumul lunar fix al ajutorului pentru cresterea copilului se stabileste prin hotarare a Consiliului U.N.B.R., luata in trimestrul IV al fiecarui an pentru anul urmator, in baza raportului inaintat de Casa de Asigurari a Avocatilor. Pentru anul 2011 cuantumul lunar fix al ajutorului pentru cresterea fiecarui copil este de 600 de lei.

Ajutorul pentru cresterea copilului se acorda persoanei ai carei copii se nasc incepand cu data de 1 ianuarie 2011, precum si persoanei care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta.

Persoanele care au nascut sau nasc precum si cele care au adoptat sau adopta copilul, carora li s-a incredintat sau li se incredinteaza copilul in vederea adoptiei sau care au sau vor avea copilul in plasament, in plasament in regim de urgenta, pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, beneficiaza de drepturile reglementate de Statutul C.A.A. si de Regulamentul C.A.A., astfel cum acestea sunt reglementate de legislatia in vigoare pana la data de 31 decembrie 2010.

Perioada in care avocatul primeste ajutor pentru cresterea copilului constituie vechime in profesia de avocat.

Acordarea ajutorului pentru cresterea copilului se sisteaza de drept incepand cu prima zi a lunii in care avocatul indreptatit la primirea acestuia presteaza activitati specifice profesiei de avocat, chiar daca nu a expirat perioada de suspendare voluntara din exercitiul profesiei pentru care s-a optat in vederea primirii ajutorului. Prestarea acestor activitati poate fi dovedita prin orice mijloace de proba admise de lege, la sesizarea facuta de orice persoana interesata. Sistarea ajutorului se decide de consiliul filialei C.A.A. dupa ascultarea beneficiarului.

Sunt si raman in vigoare drepturile afectate de Hotararile Consiliului U.N.B.R. nr. 845 si 845bis din 11 septembrie 2010 privind modificarea Statutului C.A.A. si a Regulamentul C.A.A., care au fost anulate potrivit Hotararii Consiliului U.N.B.R. nr. 911 din 11 decembrie 2010.

Hotararea mai stabilste de asemenea ca Statutul C.A.A. si Regulamentul C.A.A., cu modificarile ulterioare, vor fi republicate.

Sursa: UNBR

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close