Monitorul Oficial, Partea I – 5 Ianuarie 2011

M.Of. nr. 8/05.01.2011

Decizii ale Curtii Constitutionale
Decizia nr. 1.435 din 4 noiembrie 2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 414 2 alin. 3 din Codul de procedura penala
Decizia nr. 1.503 din 18 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 63 alin. 2 si art. 65 alin. (1) din Codul de procedura penala
Decizia nr. 1.506 din 18 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedura penala
Decizia nr. 1.526 din 25 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 360 alin. (3) din Codul de procedura penala
Decizia nr. 1.529 din 25 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (4), art. 70 alin. (2), art. 171 alin. (1) si ale art. 224 alin. (1) si (3) din Codul de procedura penala
Decizia nr. 1.531 din 25 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (3) din Codul de procedura penala
Decizia nr. 1.533 din 25 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385 10 alin. (2) din Codul de procedura penala
Decizia nr. 1.538 din 25 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 386 alin. (1) lit. a) si art. 387 alin. (1) din Codul de procedura penala
Decizia nr. 1.543 din 25 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. (10) din Codul de procedura penala

Acte ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania
Hotararea nr. 176/2010
privind aprobarea Procedurilor pentru acreditarea societatilor de audit organizatoare de cursuri de pregatire profesionala

M.Of. nr. 9/05.01.2011

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
Ordinul nr. 1.508/1.487/2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii pentru aprobarea Listei nationale de specialisti din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau in situatia in care Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizeaza din oficiu in cazul eliberarii unor certificate de incadrare in grad de handicap fara respectarea prevederilor legale

M.Of. nr. 10/05.01.2011

Legi si Decrete
Legea nr. 272/2010
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cehe privind protectia reciproca a informatiilor clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 31 martie 2010
Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cehe privind protectia reciproca a informatiilor clasificate schimbate
Decretul nr. 1.255/2010 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cehe privind protectia reciproca a informatiilor clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 31 martie 2010
Legea nr. 290/2010 pentru aprobarea O.U.G. nr. 101/2010 privind ratificarea Protocolului, semnat la Chisinau la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborarii in domeniul transportului feroviar, incheiat la Chisinau la 21 februarie 1995
Decretul nr. 1.285/2010 privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 101/2010 privind ratificarea Protocolului, semnat la Chisinau la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborarii in domeniul transportului feroviar, incheiat la Chisinau la 21 februarie 1995

Hotarari ale Guvernului Romaniei
H.G. nr. 1.357/2010
privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in vederea scoaterii din functiune si casarii si pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
H.G. nr. 1.358/2010 privind trecerea unor constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia in vederea scoaterii din functiune si casarii si pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
H.G. nr. 1.360/2010 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in vederea scoaterii din functiune si casarii si pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
H.G. nr. 1.361/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta in domeniul public al comunei Lumina si in administrarea Consiliului Local al Comunei Lumina, judetul Constanta

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
Ordinul nr. 2.914/C/2010
al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind delegarea, detasarea si transferul personalului de probatiune

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor
Decizia nr. 1.032/2010
privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale Agro Protector 2010 Asigurari – Broker de Asigurare – S.R.L.
Decizia nr. 1.034/2010 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale Delta S.R.S. Broker de Asigurare/reasigurare – S.R.L
Decizia nr. 1.035/2010 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurari de viata de la Societatea KD Life Asigurari – S.A. catre Societatea KD Zivljenje d.d., revocarea administratorului special desemnat si retragerea autorizatiei de functionare a Societatii KD Life Asigurari – S.A.
Decizia nr. 1.037/2010 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale Balans Broker de Asigurare – S.R.L.
Decizia nr. 1.038/2010 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale Elire Broker de Asigurare – S.R.L.

M.Of. nr. 11/05.01.2011

Legi si Decrete
Legea nr. 282/2010
privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahar Roman, judetul Neamt, in domeniul public al judetului Neamt si in administrarea Consiliului Judetean Neamt, in vederea realizarii unor statii de transfer si sortare in cadrul proiectului „Sistem integrat de gestionare a deseurilor in judetul Neamt”
Decretul nr. 1.272/2010 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahar Roman, judetul Neamt, in domeniul public al judetului Neamt si in administrarea Consiliului Judetean Neamt, in vederea realizarii unor statii de transfer si sortare in cadrul proiectului „Sistem integrat de gestionare a deseurilor in judetul Neamt”

Hotarari ale Guvernului Romaniei
H.G. nr. 1.268/2010
privind aprobarea Programului de protectie si gestiune a monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial UNESCO

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
Ordinul nr. 2.875/2010
al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investitii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operatiunile domeniului major de interventie 1.2. „Accesul la finantare al intreprinderilor mici si mijlocii” din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” 2007–2013

Acte ale Consiliului Concurentei
Ordinul nr. 724/2010
pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor
Decizia nr. 1.026/2010
privind aprobarea retragerii la cerere a autorizatiei de functionare a Societatii Comerciale „Guild – Broker de Asigurare” – S.R.L
Decizia nr. 1.027/2010 privind sanctionarea cu retragerea aprobarii domnului Doru Ignat Ciocan – conducator executiv/administrator la Societatea Comerciala „Allied Team Broker de Asigurare-Reasigurare” – S.R.L.
Decizia nr. 1.028/2010 privind sanctionarea Societatii Comerciale „Allied Team Broker de Asigurare- Reasigurare” – S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close