Monitorul Oficial, Partea I – 7 Ianuarie 2011

M.Of. nr. 15/07.01.2010

Legi si decrete
Legea nr. 283/2010
privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala
Decretul nr. 1.273/2010 pentru promulgarea Legii privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala

Hotarari ale Guvernului Romaniei
H.G. nr. 1.228/2010
pentru modificarea si completarea H.G. nr. 49/2010 privind reglementarea situatiei juridice a unor parti dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
Ordinul nr. 2.235/2010
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord pentru cooperarea in domeniile educatiei, stiintei si culturii pentru perioada 2010-2014, semnat la Bucuresti la 15 noiembrie 2010
Program intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord pentru cooperarea in domeniile educatiei, stiintei si culturii pentru perioada 2010–2014
Ordinul nr. 2.923/C/2010 al ministrului justitiei privind modificarea si completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995
Ordinul nr. 26/2011/2.676/2010 al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.748/2.545/2010 privind aprobarea standardelor de cost aferente categoriilor de constructii care fac obiectul finantarii in temeiul H.G. nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile

Acte ale Bancii Nationale a Romaniei
Circulara nr. 43/2010
privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unui set de 3 monede din argint dedicate palatelor Bucurestiului – Palatul Vechi al Bancii Nationale a Romaniei, Palatul de Justitie si Palatul Camerei de Comert si Industrie si al Bursei

M.Of. nr. 16/07.01.2010

Decizii ale Curtii Constitutionale
Decizia nr. 1.302 din 14 octombrie 2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Decizia nr. 1.387 din 26 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (2) lit. d) si alin. (3), precum si art. 207 alin. (1) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Decizia nr. 1.388 din 26 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) si art. 6 alin. (2) din O.U.G. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
Decizia nr. 1.411 din 2 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 2 lit. h) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Decizia nr. 1.420 din 2 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si ale art. 156 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Decizia nr. 1.429 din 2 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 si art. 22 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
Decizia nr. 1.438 din 4 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, precum si a dispozitiilor O.U.G. 124/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Decizia nr. 1.542 din 25 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (4) teza finala si art. 121 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale

Acte ale Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Decizia nr. 6/2011
privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzatoare serviciilor de linii inchiriate – segmente terminale cu capacitatea de transmisie de pana la si inclusiv 2 Mbps

M.Of. nr. 17/07.01.2010

Decrete
Decretul nr. 5/2011
privind inaintarea in gradul urmator a unui generallocotenent cu trei stele din Ministerul Apararii Nationale si trecerea sa in rezerva cu noul grad

Decizii ale Curtii Constitutionale
Decizia nr. 1.544 din 25 noiembrie 2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2871 si art. 2874 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Hotarari ale Guvernului Romaniei
H.G. nr. 1.344/2010
privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Mediului si Padurilor, prin Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, inregistrate in anexa nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
H.G. nr. 1.390/2010 privind modificarea H.G. nr. 1.093/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Autostrada Timisoara-Lugoj”
H.G. nr. 1.391/2010 privind modificarea H.G. nr. 1.094/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Timisoara cu profil de autostrada”
H.G. nr. 1.399/2010 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale
H.G. nr. 1/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primari in unele circumscriptii electorale
H.G. nr. 2/2011 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor locale partiale pentru primari in unele circumscriptii electorale din data de 13 februarie 2011

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close