Monitorul Oficial, Partea I – 11 Ianuarie 2011

M.Of. nr. 22/11.01.2010

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
Ordinul nr. 280/2010
al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 694/2008 privind conditiile de recunoastere a organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume, precum si modul de accesare a sprijinului financiar de catre acestea
Ordinul nr. 1.479/2010 al ministrului sanatatii privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea si portul echipamentului individual de protectie de mare vizibilitate al personalului de interventie din cadrul serviciilor de ambulanta judetene si al Serviciului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum si a regulilor pentru aplicarea acestora
Ordinul nr. 1.736/2010 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
Ordinul nr. 1.748/2010 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 2009-2012, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 668/2008

M.Of. nr. 23/11.01.2010

Decizii ale Curtii Constitutionale
Decizia nr. 1.453 din 4 noiembrie 2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Decizia nr. 1.455 din 4 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Decizia nr. 1.457 din 4 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 7 alin. (1) si art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Decizia nr. 1505 din 18 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1403 alin. (1) teza finala din Codul de procedura penala

Hotarari ale Guvernului Romaniei
H.G. nr. 1.371/2010
pentru modificarea si completarea anexei nr. 7 la H.G. nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
Ordinul nr. 275/2010
al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale Anticoruptie
Ordinul nr. 2.844/2010 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 701/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru institutele nationale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

M.Of. nr. 24/11.01.2010

Decizii ale Curtii Constitutionale
Decizia nr. 1.508 din 18 noiembrie 2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399, art. 400 si art. 403 din Codul de procedura civila
Decizia nr. 1.513 din 18 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 si art. 137 din Codul de procedura civila
Decizia nr. 1.565 din 7 decembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 152 din Codul de procedura civila
Decizia nr. 1.566 din 7 decembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5802 din Codul de procedura civila
Decizia nr. 1.579 din 7 decembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (2) din Codul de procedura civila
Decizia nr. 1.583 din 7 decembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (5) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Hotarari ale Guvernului Romaniei
H.G. nr. 1.192/2010
pentru aprobarea Procesului-verbal, semnat la Chisinau la 28 iunie 2010, al primei reuniuni a Comisiei mixte constituite in temeiul Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Mediului si Padurilor al Romaniei si Ministerul Mediului al Republicii Moldova privind colaborarea in domeniulprotectiei mediului, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 593/2010, împreună cu Procesul-verbal sus-menţionat

M.Of. nr. 25/11.01.2010

Decrete
Decretul nr. 6/2010
pentru eliberarea din functie a unui consilier prezidential

Hotarari ale Guvernului Romaniei
H.G. nr. 1.301/2010
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala — Bucuresti
H.G. nr. 1.351/2010 pentru modificarea H.G. nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, precum si pentru modificarea art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 719/2005 privind paza sediilor instantelor judecatoresti, parchetelor si Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor si valorilor apartinand acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii in aceste sedii, precum si protectia magistratilor
H.G. nr. 4/2010 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor, precum si a H.G. nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate in favoarea bunastarii si protectiei porcinelor

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
Ordinul nr. 1.571/1.047/2010
al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea masurilor de punere in aplicare a strategiei e-Romania si e-Sanatate si implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul national de asigurari sociale de sanatate, e-Prescriere si dosarul electronic medical
Ordinul nr. 2.857/C/2010 al ministrului justitiei privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si al laboratoarelor interjudetene din subordine
Ordinul nr. 13/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal”

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close