Monitorul Oficial, Partea I – 13 Ianuarie 2011

Monitorul Oficial nr. 30/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.296 din 14 octombrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) pct. IV si art. 6 1 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Decizia nr. 1.298 din 14 octombrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Decizia nr. 1.308 din 14 octombrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Decizia nr. 1.313 din 14 octombrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Decizia nr. 1.442 din 4 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 • Decizia nr. 1.445 din 4 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 37 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
 • Decizia nr. 1.451 din 4 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15, art. 21, art. 24 si art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 • Decizia nr. 1.541 din 25 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Decizia nr. 1.580 din 7 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16, art. 21, art. 26, art. 28 si art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 • Decizia nr. 1.581 din 7 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 96 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Monitorul Oficial nr. 31/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 1.256/2010 privind aprobarea stemei comunei Valu lui Traian, judetul Constanta
 • Hotararea Guvernului nr. 1.261/2010 privind aprobarea stemei orasului Magurele, judetul Ilfov
 • Hotararea Guvernului nr. 1.296/2010 privind aprobarea stemei comunei Perisani, judetul Valcea
 • Hotararea Guvernului nr. 1.362/2010 privind aprobarea stemelor comunelor Petrachioaia si Vidra, judetul Ilfov
 • Hotararea Guvernului nr. 1.370/2010 privind aprobarea stemelor comunelor Banita, Romos, Toplita si Turdas, judetul Hunedoara
 • Hotararea Guvernului nr.1.398/2010  pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 885/2010 privind organizarea si functionarea Unitatii Executive a Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
 • Hotararea Guvernului nr. 1.400/2010 pentru aprobarea regulamentului de stabilire a conditiilor de organizare si a modului de desfasurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale si a criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale in cazul examenului de promovare si avansare in functii, grade ori trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, precum si din cadrul unitatilor care functioneaza in subordinea acestuia
 • Hotararea Guvernului nr. 1.403/2010 privind aprobarea stemelor comunelor Adunati si Rafov, judetul Prahova
 • Hotararea nr. 187/2010 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania pentru aprobarea Procedurilor privind programarea si desfasurarea inspectiilor de calitate a activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari

Monitorul Oficial nr. 32/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului  nr. 1.373/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt
 • Hotararea Guvernului  nr. 6/ 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia
 • Ordinul nr. 2.786/2010 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru aprobarea listei organismelor de certificare desemnate pentru realizarea de sarcini specifice de evaluare a conformitatii echipamentelor pentru agrement
 • Hotararea nr. 188/2010 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania privind adoptarea procedurilor Departamentului de servicii pentru membri
 • Decizia nr. 17/2010 a Colegiului Medicilor din Romania privind emiterea avizelor pentru infiintarea punctelor secundare de lucru in specialitatea medicina de familie

Monitorul Oficial nr. 33/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.274 din 12 octombrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, ale art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773 din 15 aprilie 1998 si 21 aprilie 1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a inregistrarilor, emise de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si de Ministerul Justitiei
 • Decizia nr. 1.279 din 12 octombrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XIII alin. (1) teza intai din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
 • Decizia nr. 1.355 din 21 octombrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 7 alin. (9) si art. 206 28 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Decizia nr. 1.368 din 26 octombrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 si art. 86 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Decizia nr. 1.460 din 9 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) si (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • Decizia nr. 1.657 din 28 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii bugetului de stat pe anul 2011
 • Decizia nr. 4/2011 a Primului-ministru privind aprobarea suspendarii, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Mihai Prisacariu, consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice in cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
 • Ordinul nr. 4/2011 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Instructiunii nr. 1/2011 privind transmiterea pe cale electronica a procedurilor interne elaborate in conformitate cu reglementarile incidente ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare de catre intermediarii inscrisi in Registrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close