Monitorul Oficial, Partea I – 14 Ianuarie 2011

Monitorul Oficial nr. 34/2011, Partea I

 • Ordinul nr. 2.842/2010 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera pentru activitati de aviatie si, dupa caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tona-kilometru pentru activitati de aviatie

Monitorul Oficial nr. 35/2011, Partea I

 • Legea nr. 257/2010 privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 16 iunie 2010, actualizata prin Scrisoarea suplimentara de intentie, semnata la Bucuresti la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 2 iulie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisa de autoritatile romane, semnata la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnata de autoritatile romane la data de 8 septembrie 2009 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009
 • Decret ul nr. 1.218/2010 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 16 iunie 2010, actualizata prin Scrisoarea suplimentara de intentie, semnata la Bucuresti la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 2 iulie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisa de autoritatile romane, semnata la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnata de autoritatile romane la data de 8 septembrie 2009 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009
 • Decretul nr. 7/2011 privind inaintarea in gradul de general-maior cu doua stele a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Apararii Nationale si trecerea acestuia in rezerva cu noul grad
 • Hotararea Guvernului nr. 1.386/2010 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate in municipiul Focsani, judetul Vrancea
 • Ordinul nr. 5/2011 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea modelului contractului de asigurare sociala, al actului aditional, al declaratiei individuale de asigurare, al comunicarii de modificare si al formularului de solicitare de incetare a declaratiei individuale de asigurare
 • Ordinul nr. 340/2010 al Agentiei Nationale de Integritate privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate
 • Comunicatul nr. 1/2011 al Fondului de Garantare a depozitelor in Sistemul Bancar privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea

Monitorul Oficial nr. 36/2011, Partea I

 • Legea nr. 271/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului national de informatii privind vizele si participarea Romaniei la Sistemul de informatii privind vizele
 • Decretul nr. 1.254/2010 privind promulgarea Legii pentru infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului national de informatii privind vizele si participarea Romaniei la Sistemul de informatii privind vizele
 • Hotararea Guvernului nr. 1.304/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul patrimoniului cultural national
 • Ordinul nr. 1.865/2010 al presedintelui Institutului National de Statistica privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2011
 • Ordinul nr. 3/2011 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila
 • Ordinul nr. 4/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului III 2010 care beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare
 • Ordinul nr. 11/2011 al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia
 • Ordinul nr. 1.114/2010 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru completarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializa, contractate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate/casele de asigurari de sanatate, dupa caz, cu furnizorii de servicii de dializa, autorizati si evaluati in conditiile legii, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 698/2010
 • Ordinul nr. 1.115/2010 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializa in vederea intrarii in relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializa in regim ambulatoriu cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Monitorul Oficial nr. 37/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 14/2011 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistica si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice
 • Hotararea Guvernului nr. 21/2011privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor
 • Ordinul nr. 40/2010 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea anexei la Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale si pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 311/2005 pentru aprobarea documentelor suplimentare privind aplicarea Criteriilor si metodelorpentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003
 • Ordinul nr. 41/2010 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind modificarea unor acte normative 
 • Ordinul nr. 2.353/2010 al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului executiv al Acordului de cooperare in domeniile invatamantului, stiintei si culturii dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Arabe Egipt pentru anii 2010—2013, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2010 
 • Program executiv al Acordului de cooperare in domeniile invatamantului, stiintei si culturii dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Arabe Egipt pentru anii 2010—2013
 • Ordinul nr. 52/2011 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea conditiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si la jocurile de noroc tip slot-machine

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close