Monitorul Oficial, Partea I – 18 Ianuarie 2011

Monitorul Oficial nr. 42/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.295 din 14 octombrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 alin. (2) si art. 43 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Decizia nr. 1.373 din 26 octombrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, a dispozitiilor Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, precum si a dispozitiilor art. 911—916 din Codul de procedura penala
 • Decizia nr. 1.389 din 26 octombrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 si art. 911—915  din Codul de procedura penala, precum si a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie si a dispozitiilor Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie
 • Decizia nr. 1.423 din 2 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 si art. 80 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • Decizia nr. 1.425 din 2 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (2), art. 25 si art. 48 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • Decizia nr. 1.437 din 4 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
 • Decizia nr. 1.468 din 11 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. C din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

Monitorul Oficial nr. 43/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.452 din 4 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 1 alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, prin raportare la art. 146 din Codul penal
 • Decizia nr. 1.519 din 18 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
 • Decizia nr. 1.596 din 9 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 198 alin. 3 si art. 199 din Codul de procedura penala
 • Decizia nr. 1.602 din 9 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 239 alin. 2 din Codul penal
 • Hotararea Guvernului nr. 1.393/2010  privind modificarea si completarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Hotararea Guvernului nr. 1.401/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata
 • Hotararea Guvernului nr. 1.402/2010 pentru modificarea anexei nr. 36 la Hotararea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau
 • Ordinul nr. 5/2011/1.113/2010 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 384/413/2009 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare
 • Ordinul nr. 6/2011/1.111/2010 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi
 • Ordinul nr. 7/2011/1.112/2010 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.288/489/2006 pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice, utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigatii paraclinice
 • Ordinul nr. 13/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea certificarii ca aeroport deschis traficului international a Aeroportului Satu Mare
 • Ordinul nr. 14/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea certificarii ca aeroport deschis traficului international a Aeroportului Iasi

Monitorul Oficial nr. 44/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.540 din 25 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca si ale art. 164 din Codul de procedura civila
 • Decizia nr. 1.645 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) si art. 51 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
 • Decizia nr. 1.648 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare
 • Decizia nr. 1.658 din 28 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, in ansamblul sau, precum si, in special, ale art. 1 alin. (2), art. 4, art. 10 alin. (1), art. 14, art. 22 alin. (1) si (2), art. 33 alin. (1) si art. 37 alin. (1) si (3) din lege
 • Hotararea Guvernului nr. 1.190/2010 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unei parti dintr-un imobil aflat in administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National — Muzeul National Peles pentru scoaterea din functiune in vederea valorificarii si modificarea anexei nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Decizia nr. 5/2011 a Primului-ministru privind sanctionarea domnului Nicolae Jecu, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului
 • Ordinul nr. 11/2011 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea procedurii de exploatare a aplicatiei informatice privind transmiterea in format electronic a informatiilor conform art. 76 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close