Monitorul Oficial, Partea I – 19 Ianuarie 2011

Monitorul Oficial nr. 45/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 13/2011 privind aprobarea modelului ordinelor de chemare a rezervistilor la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la razboi si a rezervistilor voluntari la mobilizare sau la razboi
 • Hotararea Guvernului nr. 33/2011 privind aprobarea participarii Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura ca membru cu drepturi depline in cadrul Asociatiei Panta Rhei constituite din agentiile de plati care activeaza in domeniul agriculturii
 • Ordinul nr. 1.160/2.902/2010 al ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de control privind importul, exportul si tranzitul organismelor modificate genetic
 • Ordinul nr. 9.880/2010 al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.465/2007
 • Ordinul nr. 6/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitatii organismelor de control

Monitorul Oficial nr. 46/2011, Partea I

 • Ordinul nr. 8/2011 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonarii/conservarii sondelor de petrol
 • Ordinul nr. 59/2011 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2010

Monitorul Oficial nr. 47/2011, Partea I

 • Decizia nr. 6/2011 a  primului-ministru pentru modificarea Deciziei primuluiministru nr. 596/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Constantin Adrian, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului
 • Ordinul nr. 2.353/2010 al ministrului mediului si padurilor pentru modificarea Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 275/1997
 • Ordinul nr. 2.701/2010 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism
 • Ordinul nr. 11/2011/39/177/2010 in al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitatilor de gaze naturale pe piata interna si masuri pentru intarirea disciplinei in sectorul gazelor naturale
 • Ordinul nr. 50/2011 al ministrului finantelor publice pentru reglementarea modalitatii de plata si recuperare a cheltuielilor de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva persoanelor care ocupa sau au ocupat functii de demnitate publica, inalti functionari publici, functionari publici si personal contractual in cadrul Ministerului Finantelor Publice, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor aflate in subordinea acesteia
 • Ordinul nr. 55/2011 al ministrului finantelor publice privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual

Monitorul Oficial nr. 48/2011, Partea I

 • Ordinul nr. 25/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului privind aprobarea desemnarii Societatii Comerciale CEPROCIM — S.A. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice in vederea atestarii conformitatii produselor pentru constructii
 • Ordinul nr. 26/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului privind aprobarea desemnarii Societatii Comerciale QUALITAS — S.A. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice in vederea atestarii conformitatii produselor pentru constructii
 • Ordinul nr. 42/77/2011 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
 • Ordinul nr. 64/2011 al ministrului finantelor publice pentru completarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investitii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operatiunile domeniului major de interventie 1.2 „Accesul la finantare al intreprinderilor mici si mijlocii” din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” 2007—2013

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close