Monitorul Oficial, Partea I – 20 Ianuarie 2011

Monitorul Oficial nr. 49/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 1.367/2010  pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.309/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei” — IFIN — HH Bucuresti si a Hotararii Guvernului nr. 965/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei” — IFIN — HH Bucuresti
 • Hotararea Guvernului nr. 12/2011 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii din judetele Dambovita, Suceava, Arges, Mures, Bihor, Galati, Harghita, Salaj, Satu Mare si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Proiectului privind incluziunea sociala
 • Hotararea Guvernului nr. 24/2011 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii din cadrul Proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Arges si Botosani si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
 • Hotararea Guvernului nr. 29/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii Centru de primire în regim de urgenta „Print si Cersetor” din judetul Covasna, din cadrul proiectului „Initiativa Copiii Strazii”
 • Hotararea Guvernului nr. 30/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN 66, tronson Petrosani—Simeria, km 136+000— km 210+516”
 • Hotararea Guvernului nr. 31/2011 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului national de securitate aeronautica
 • Hotararea Guvernului nr. 35/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Hotararea Guvernului nr. 36/2011 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în domeniul public al orasului Brosteni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Brosteni, judetul Suceava
 • Ordinul nr. 19/2011 privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale — formulare unice pe tara, fara regim special
 • Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile carora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Petrosani pentru anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala
 • Rectificari

Monitorul Oficial nr. 50/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.314 din 14 octombrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat
 • Decizia nr. 1.356 din 21 octombrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si ompletarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
 • Decizia nr. 1.480 din 11 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 1 din Codul de procedura penala
 • Decizia nr. 1.501 din 18 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 77 alin. (1) lit. b) si art. 78 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in România
 • Decizia nr. 1.502 din 18 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice si art. 34 alin. 2 din Codul de procedura civila
 • Decizia nr. 1.510 din 18 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
  Decizia nr. 1.511 din 18 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • Decizia nr. 1.514 din 18 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) si (4) si art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata
 • Decizia nr. 1.521 din 18 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata

Monitorul Oficial nr. 51/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.655 din 28 decembrie 2010 a Curtii Constitutionala referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, in ansamblul sau, precum si, in special, ale art. 1 din lege
 • Opinie separata
 • Hotararea Guvernului nr. 1.366/2010 pentru aprobarea modificarii datelor de identificare ale unui imobil inscris in domeniul public al statului si a schimbarii titularului dreptului de administrare asupra unor imobile situate in municipiul Botosani, judetul Botosani
 • Hotararea Guvernului nr. 1.405/2010 privind aprobarea utilizarii unor conditii contractuale ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC) pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport de interes national, finantate din fonduri publice
 • Hotararea Guvernului nr. 15/2011 privind aprobarea listei unor obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si a indicatorilor tehnico-economici aferenti
 • Hotararea Guvernului nr. 32/2011 privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei, in calitate de oficiu national pentru recuperarea creantelor in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile
 • Ordinul nr. 61/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru modificarea reglementarii tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri“, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.237/2010
 • Ordinul nr. 2/2011 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind numirea membrilor Comisiei de monitorizare

Monitorul Oficial nr. 52/2011, Partea I

 • Hotararea nr. 41/2010 a Senatului cu privire la propunerea de decizie a Parlamentului European si a Consiliului privind lista documentelor de calatorie care confera titularului dreptul de trecere a frontierelor externe si pe care se poate aplica o viza, precum si privind un mecanism de creare a acestei liste
 • Hotararea nr. 42/2010 a Senatului cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind instituirea unui mecanism de evaluare in vederea verificarii aplicarii acquis-ului Schengen
 • Decizia nr. 1.277 din 12 octombrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21—24 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
 • Decizia nr. 1.386 din 26 octombrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 77 1 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Decizia nr. 1.517 din 18 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata
 • Decizia nr. 1.523 din 18 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si art. 11 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata
 • Decizia nr. 1.528 din 25 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 374 1 din Codul de procedura civila si ale art. 120 din Ordonantade urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
 • Decizia nr. 1.537 din 25 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
 • Decizia nr. 7/2011 a Primului-ministru privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Lorant Para a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Padurilor
 • Republicare – Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale si aromatice, precum si produsele stupului 
 • Rectificari

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close