Monitorul Oficial, Partea I – 21 Ianuarie 2011

Monitorul Oficial nr. 53/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Hotararea Guvernului nr. 10/2011 privind modificarea pct. 6 din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare si pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestari de servicii
 • Hotararea Guvernului nr. 37/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
 • Decizia nr. 8/2011 a Primului-ministru privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Padurilor de catre domnul Daniel ?erbanescu
 • Ordinul nr. 278/1.570/2010/1 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compozitia, fabricarea si etichetarea sucurilor din fructe si ale altor produse similare destinate consumului uman
 • Ordinul nr. 1.591/1.110/2010 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012
 • Ordinul nr. 19/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 769/2010
 • Hotararea nr. 167/2010 a Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si asigurari pentru aprobarea Normei privind finantarea cu dobanda subventionata a operatorilor economici (NI-FIN-06-V/0)
 • Hotararea nr. 168/2010 a Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si asigurari privind aprobarea Normei pentru finantarea proiectelor prioritare, in numele si in contul statului (NI-FIN-07-III/0)
 • Hotararea nr. 169/2010 a Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si asigurari pentru modificarea Normei „Garantii EximBank in numele si in contul statului (NI-GAR-10-I/0)”

Monitorul Oficial nr. 54/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.536 din 25 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia nr. 1.539 din 25 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) si art. 51 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
 • Decizia nr. 1.555 din 7 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
 • Decizia nr. 1.568 din 7 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
 • Hotararea Guvernului nr. 1.112/2010 pentru modificarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Galati, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Galati
 • Ordinul nr. 2.329/2010 al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului unui tratat
 • Acord intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea problemelor financiare in suspensie
 • Ordinul nr. 2.351/2010 al ministrului afacerilor externe privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale
 • Ordinul nr. 30/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”
 • Ordinul nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007

Monitorul Oficial nr. 55/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.378 din 26 octombrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 7—10 si ale art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
 • Decizia nr. 1.379 din 26 octombrie 2010 Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
 • Decizia nr. 1.446 din 4 noiembrie 2010 Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 88 si art. 100 alin. 1 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
 • Decizia nr. 1.473 din 11 noiembrie 2010 Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
 • Decizia nr. 1.477 din 11 noiembrie 2010 Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2 si ale art. 40 alin. 4 din Codul de procedura civila
 • Decizia nr. 1.495 din 18 noiembrie 2010 Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (1) si art. 138 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Decizia nr. 1.535 din 25 noiembrie 2010 Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b), alin. (2) si (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • Decizia nr. 1.553 din 7 decembrie 2010 Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 • Decizia nr. 1.562 din 7 decembrie 2010 Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 6 alin. 2 din Codul de procedura penala

Monitorul Oficial nr. 56/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.632 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989
 • Decizia nr. 1.638 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. 2 si art. 38 alin. 4 din Codul familiei
 • Hotararea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
 • Hotararea Guvernului nr. 39/2011pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate
 • Ordinul nr. 29/2011 al ministrului sanatatii pentru completarea Reglementarilor privind autorizarea de fabricatie/import a producatorilor si importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigatie clinica, si acordarea certificatului de bunapractica de fabricatie in cazul fabricantilor de Medicamente si/sau substante active, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 312/2009

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close