Legea pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat s-ar putea modifica

feature photo

UNBR a anuntat ca pe rolul Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului este in dezbatere  un proiect de lege pentru punerea in aplicare a Codului penal si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii penale,  ce contine si dispozitii privind profesia de avocat.

Proiectul prevede la art. 50 ca „Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in MO 113/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 13, litera d) se abroga.

2. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
(1) In exercitarea profesiei avocatii sunt ocrotiti de lege, fara a putea fi asimilati functionarului public, cu exceptia situatiilor in care atesta identitatea partilor, a continutului sau datei unui act, precum si a atributiilor exercitate in calitate de membru in organele de conducere a profesiei.
(2) Avocatul este obligat sa respecte solemnitatea sedintei de judecata, sa nu foloseasca cuvinte sau expresii de natura a aduce atingere autoritatii, demnitatii si onoarei completului de judecata, procurorului, celorlalti avocati si partilor ori reprezentantilor acestora din proces.
(3) Avocatul nu raspunde penal pentru sustinerile facute oral sau in scris, in forma adecvata si cu respectarea prevederilor alin.(2), in fata instantelor de judecata, a organelor de urmarire penala sau a altor organe administrative de jurisdictie si numai daca aceste sustineri sunt in legatura cu formularea apararii  in acea cauza si sunt facute cu respectarea normelor de deontologie profesionala.
(4) Nerespectarea de catre avocat a prevederilor alin. (2) si (3) constituie abatere disciplinara grava. Raspunderea disciplinara nu exclude raspunderea juridica penala sau civila, dupa caz”.

3. Alineatul (6) al articolului 57 va avea urmatorul cuprins:
6) Folosirea fara drept a denumirilor Barou, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, U.N.B.R ori Uniunea Avocatilor din Romania sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum si folosirea insemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat in alte conditii decat cele prevazute de prezenta lege constituie infractiune si se pedepseste cu amenda.

Proiectul a fost deja avizat favorabil de Comisia pentru drepturile omului, culte si minoritati.

Mai multe detalii despre Proiectul de lege pentru punerea in aplicare a Codului penal si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii penale

Sursa: UNBR

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close