Monitorul Oficial, Partea I – 26 Ianuarie 2011

Monitorul Oficial nr. 65/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.300 din 14 octombrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, ale art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare si ale Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Decizia nr. 1.357 din 21 octombrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II pct. 1, 2, 5, 9,11 si 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • Decizia nr. 1.450 din 4 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si a ordonantei in ansamblul sau, precum si a prevederilor art. 95 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia nr. 1.591 din 9 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (2) si (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
 • Decizia nr. 1.592 din 9 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedura penala
 • Decizia nr.1.605 din 9 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. II pozitia 215 din anexa la Legea nr. 7/1998 privind declararea ca abrogate a unor acte normative
 • Decizia nr. 1.630 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local

Monitorul Oficial nr. 66/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.569 din 7 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. a) si b), art. 5 alin. (1), art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 alin. (2), art. 11, art. 13, art. 17, art. 18, art. 24 si art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
 • Decizia nr. 1.588 din 9 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 din Codul penal, art. 262 pct. 1 lit. a) si art. 378 alin. 1 1 din Codul de procedura penala
 • Decizia nr. 1.603 din 9 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 161 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
 • Ordinul nr. 85/2011 al ministrului finantelor publice pentru imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea constatarii contraventiilor si aplicarii amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
 • Ordinul nr. 95/2011 al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Catalogului national cu pachete, produse si profile de protectie INFOSEC
 • Decizia nr. 122/2011 a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind aprobarea machetelor pentru declaratia de consum total anual de energie si pentru chestionarul de analiza energetica a consumatorului de energie
 • Ordinul nr. 28/2011 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 974/2010 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanta in procesul decontarii serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate

Monitorul Oficial nr. 67/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.599 din 9 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2), art. 4 lit. a) si art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum si ale ordonantei de urgenta in ansamblul sau
 • Decizia nr. 1.608 din 9 decembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 1 , art. 91 2 alin. 2 si art. 91 5 din Codul de procedura penala, precum si a dispozitiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism
 • Hotararea Guvernului nr. 17/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Reamenajare, retehnologizare si extindere arie de vaccin gripal la sediul central al I.N.C.D.M.I. Cantacuzino Bucuresti”
 • Hotararea Guvernului nr. 43/2011 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2010—2011 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
 • Hotararea Guvernului nr. 44/2011 pentru modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1.244/2010 privind aprobarea cuantumului platii nationale directe complementare in sectorul zootehnic, pentru specia bovine, in anul 2010
 • Ordinul nr. 42/2010 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici
 • Ordinul nr. 2.042/2.934/180/2010 al ministrului mediului si padurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive si a normativului de continut al acestuia
 • Ordinul nr. 4.800/2010 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea listei disciplinelor si a programelor pentru examenul de bacalaureat — 2011
 • Ordinul nr. 88/2011 al ministrului mediului si padurilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate in domeniul colectarii creantelor la Fondul pentru mediu
 • Ordinul nr. 101/2011 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei nr. 1.767/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici
 • Decizia nr. 21/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind retragerea autorizatiei de functionare si declansarea procedurii falimentului Societatii Comerciale „Delta Asigurari” — S.A.

Monitorul Oficial nr. 68/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1/2011 privind convocarea Senatului in sesiune ordinara
 • Hotararea Guvernului nr. 41/2011 privind modificarea anexei nr. 35 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Hotararea Guvernului nr. 45/2011 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686/2008
 • Hotararea Guvernului nr. 47/2011 pentru completarea anexei nr. 42 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov
 • Ordinul nr. 1.390/2010 al ministrului sanatatii privind aprobarea ghidurilor de practica medicala pentru specialitatea cardiologie
 • Ordinul nr. 1/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 33/2004 pentru aprobarea Regulamentului de calificare a productiei prioritare de energie electrica
 • Ordinul nr. 2/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale aferent titularilor licentelor de furnizare si nivelului stocului de gaze naturale aferent Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A., pentru ciclul de inmagazinare 2011—2012
 • Ordinul nr. 12/2011 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute in Romania
 • Ordinul nr. 26/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea certificarii ca aeroport deschis traficului aerian international a Aeroportului Stefan cel Mare — Suceava
 • Ordinul nr. 31/2011 al ministrului sanatatii pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 326/2009 privind infiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii si a Comisiei nationale de transparenta
 • Ordinul nr. 52/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind actualizarea, din oficiu, a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii si contributii sociale si procedura de declarare a obligatiilor prevazute in Nomenclatorul „Creante fiscale” din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011
 • Circulara nr. 4/2011 a Bancii Nationale a Romaniei privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversarii a 90 de ani de la infiintarea Institutului National de Medicina Aeronautica si Spatiala „General doctor aviator Victor Anastasiu”.

Monitorul Oficial nr. 69/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.548 din 25 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 255 alin. 3 din Codul penal coroborat cu art. 223 din Codul de procedura penala si art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, prin raportare la art. 78 din Codul de procedura penala
 • Decizia nr. 1.550 din 25 noiembrie 2010 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 224 si art. 91 1 din Codul de procedura penala, precum si a dispozitiilor art. 6 si art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
 • Decizia nr. 1.556 din 7 decembrie 2010 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
 • Decizia nr. 1.557 din 7 decembrie 2010 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1)
  lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989
 • Decizia nr. 1.570 din 7 decembrie 2010 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) si art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
 • Decizia nr. 1.572 din 7 decembrie 2010 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (2),
  art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (2) si art. 25 alin. (1), (2), (7) si (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
 • Ordonanta Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
 • Rectificari

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close