Monitorul Oficial, Partea I – 9 Februarie 2011

Monitorul Oficial nr. 102/2011, Partea I

 • Hotararea nr. 2/2011 a Camerei Deputatiilor privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
 • Decretul nr. 208/2011 privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de Ofiter
 • Hotararea Guvernului nr. 77/2011pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate in administrarea consiliilor locale, precum si a masurilor necesare in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vanzarea acestora
 • Ordinul nr. 75/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind masuri pentru aplicarea art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei din 29 iulie 2010 de stabilire a unui sistem de performanta pentru serviciile de navigatie aeriana si pentru functiile de retea si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.096/2005 de stabilire a unor cerinte comune pentru furnizarea de servicii de navigatie aeriana
 • Ordinul nr. 77/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioara de Aviatie Civila
 • Ordinul nr. 899/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism
 • Rectificari

Monitorul Oficial nr. 103/2011, Partea I

 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microîntreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
 • Hotararea Guvernului nr. 88/2011privind aprobarea acordarii subventiei unitare pentru actiuni de ecologizare Societatii Comerciale „Romplumb” — S.A. Baia Mare in anul 2011
 • Ordinul nr. 1.080/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
 • Ordinul nr. 1.081/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative
 • Decizia nr. 60/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurari generale de la Societatea ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAL — S.A. la Societatea ASIGURARE REASIGURARE ARDAF — S.A.

Monitorul Oficial nr. 104/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.598 din 9 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
 • Decizia nr. 1.621 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 si art. 52 alin. 2 si 3 din Codul de procedura penala
 • Decizia nr. 1.627 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 1 din Codul de procedura penala
 • Decizia nr. 1.635 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia nr. 1.649 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 1 din Codul de procedura penala
 • Hotararea Guvernului nr. 90/2011 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanta privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordarii integrate a Comunitatii de a reduce emisiile de CO 2 generate de vehiculele usoare
 • Decizia nr. 18/2011 a Primului-ministru privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului de catre doamna Daniela Anghel
 • Decizia nr. 19/2011 a Primului-ministru privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Corvin Nedelcu din functia publica de secretar general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret in functia publica de secretar general al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
 • Decizia nr. 20/2011 a Primului-ministru pentru eliberarea domnului Radu Traian Marginean din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor
 • Ordinul nr. 23/2011 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Comitetului strategic pentru sprijinirea si evaluarea activitatii Directiei generale anticoruptie
 • Ordinul nr. 3.184/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2011
 • Ordinul nr. 3.753/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close