Monitorul Oficial, Partea I – 10 Februarie 2011

Monitorul Oficial nr. 105/2011, Partea I

 • Ordinul nr. 772/2011 al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

Monitorul Oficial nr. 106/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.532 din 25 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 1 pct. 1 lit. b), art. 34 lit. a) si art. 38 din Codul de procedura penala
 • Decizia nr. 1.554 din 7 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 din Codul familiei
 • Decizia nr. 1.567 din 7 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 1 teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
 • Decizia nr. 1.594 din 9 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor articolului unic al Legii nr. 148/2009 pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participatiei la capitalul social detinute de Societatea Comerciala „Fondul Proprietatea” — S.A. la Societatea Nationala „Nuclearelectrica” — S.A.
 • Decizia nr. 1.597 din 9 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) si art. 94 alin. (1) lit. m) raportat la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
 • Decizia nr. 1.623 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 395, 397, 399, 402 si 403 din Codul de procedura penala
 • Decizia nr. 1.631 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 1 alin. 8 lit. b) din Codul de procedura penala 13
 • Decizia nr. 1.636 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 332 alin. 4 si art. 337 din Codul de procedura penala
 • Decizia nr. 1.639 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 si 278 1 din Codul de procedura penala

Monitorul Oficial nr. 107/2011, Partea I

 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • Hotararea Guvernului nr. 84/2011 privind retransmiterea unor sectoare de drum national, situate in intravilanul unor municipii, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A., in administrarea autoritatilor administratiei publice locale
 • Hotararea Guvernului nr. 89/2011 privind aprobarea platii contributiei anuale de participare a Romaniei la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investitii si Companii Multinationale, care gestioneaza problematica declaratiei pentru investitii internationale si companii multinationale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica
 • Hotararea Guvernului nr. 91/2011 pentru aprobarea Protocolului de colaborare in domeniul migratiei si azilului dintre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, semnat la Chisinau la 15 octombrie 2010
 • Protocol de colaborare in domeniul migratiei si azilului intre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
 • Hotararea Guvernului nr. 92/2011 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice a lucrarii de interes national „Deschiderea si punerea in exploatare a carierei Rosia de Jiu, judetul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone lignit/an”
 • Hotararea Guvernului nr. 93/2011 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, in vederea scoaterii din functiune si demolarii acestora
 • Hotararea Guvernului nr. 94/2011 privind actualizarea valorilor de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor
 • Decizia nr. 1/2011 a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Dragasani
 • Ordinul nr. 756/2011 al ministrului mediului si padurilor privind desemnarea Asociatiei Generale a Frigotehnistilor din Romania ca organism de evaluare si certificare provizorie a personalului care desfasoara activitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 si a personalului care desfasoara activitatea prevazuta la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 si de certificare provizorie a operatorilor economici care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 939/2010 privind unele masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera
 • Rectificari

Monitorul Oficial nr. 108/2011, Partea I

 • Decizia nr. 64 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri
 • Decizia nr. 67 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 privind raspunderea materiala a militarilor
 • Decizia nr. 68 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 si art. 52 alin. 6 din Codul de procedura penala
 • Decizia nr. 73 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
 • Hotararea Guvernului nr. 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
 • Hotararea Guvernului nr. 100/2011 privind acordarea unor masuri de sprijin pentru familiile persoanelor decedate in accidentul de la Exploatarea Miniera Uricani, judetul Hunedoara
 • Hotararea Guvernului nr. 101/2011 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte
 • Ordinul nr. 22/2011 al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea si functionarea Colegiului Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 299/2007
 • Ordinul nr. 120/2011 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare
 • Decizia nr. 63/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Comerciale IDS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE — S.R.L.
 • Decizia nr. 64/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind retragerea aprobarii acordate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor domnului Octavian Cristian Munteanu — director executiv al Societatii Comerciale IDS BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE — S.R.L

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close