Monitorul Oficial, Partea I – 16 Februarie 2011

Monitorul Oficial nr. 116/2011, Partea I

 • Decretul nr. 13/2011 pentru conferirea unor decoratii
 • Ordinul nr. 120/C/2011 al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Justitiei

Monitorul Oficial nr. 117/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.625 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 303 alin. 6 din Codul de procedura penala
 • Hotararea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de violenta asupra copilului si de violenta in familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatati si aflati in situatii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state
 • Hotararea Guvernului nr. 86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice in zona Dobrogea”

Monitorul Oficial nr. 118/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.614 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • Ordinul nr. 56/17/2011 al ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV „Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 2.021/691/2008
 • Ordinul nr. 82/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea si dezvoltarea sistemului de mentinere a competentelor profesionale pentru personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei si pentru alte categorii de personal care desfasoara activitati specifice in operatiunile de transport pe caile ferate din Romania si pentru actualizarea Listei functiilor cu responsabilitati in siguranta circulatiei, care se formeaza-califica, perfectioneaza si verifica profesional periodic la CENAFER
 • Decizia nr. 65/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind aprobarea suspendarii, la cerere, a activitatii Societatii Comerciale SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE — S.R.L
 • Decizia nr. 81/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind retragerea aprobarii domnului Cinezan Mihai, in calitate de conducator executiv al Societatii Comerciale „Equities Partners BROKER DE ASIGURARE” — S.R.L.
 • Decizia nr. 95/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind suspendarea, la cerere, a desfasurarii activitatii de broker de asigurare a Societatii Comerciale „Vienna Broker de Asigurare” — S.R.L.
 • Ordinul nr. 9/2011 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prinOrdinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010
 • Ordinul nr. 10/2011 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Instructiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Monitorul Oficial nr. 119/2011, Partea I

 • Hotararea nr. 3/2011 a Camerei Deputatilor privind modificarea limitelor minime si maxime ale componentei numerice a unor comisii permanente, prevazute in anexa la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
 • Decizia nr. 1.561 din 7 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (21) si ale art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989
 • Decizia nr. 1.563 din 7 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III alin. (1), (2) si (21) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • Decizia nr. 1.646 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studentilor inmatriculati la formele de invatamant la distanta sau cu frecventa redusa de a continua studiile la programe de studii de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate
 • Hotararea Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei
 • Hotararea Guvernului nr. 62/2011 pentru modificarea art. 1 din Normele privind privatizarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 2.193/2004
 • Ordinul nr. 4/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerintelor tehnice care trebuie indeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, precum si pentru stabilirea conditiilor de aprobare a acestora pe teritoriul Romaniei

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close