UNBR: Examen de dobandire a titlului de avocat definitiv

In aplicarea Hotararii Consiliului U.N.B.R. din 18 februarie 2011, UNBR informeaza ca incepand cu data de 23 martie 2011 se desfasoara examenul de dobandire a titlului profesional de avocat definitiv, cu respectarea urmatoarelor reguli:

1. Examenul va fi sustinut de catre avocatii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Lege, se va desfasura conform Regulamentului de examen aprobat prin Decizia nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. modificata si completata prin Hotararea nr. 844 din 11 septembrie 2010 a Consiliului U.N.B.R.

2. Examenul se va desfasura la subcomisiile de examen la care sunt arondati candidatii inscrisi la examen, astfel:
– Subcomisia Bucuresti – avocatii din Barourile de pe raza Curtilor de Apel Bucuresti, Ploiesti, Pitesti, Craiova;
– Subcomisia Cluj – avocatii din Barourile de pe raza Curtilor de Apel Cluj- Napoca, Targu-Mures, Brasov si din Barourile Sibiu si Alba;
– Subcomisia Timis – avocatii din Barourile de pe raza Curtilor de Apel Timisoara, Oradea si din Baroul Hunedoara;
– Subcomisia Galati – avocatii din Barourile de pe raza Curtilor de Apel Galati, Constanta, Iasi, Bacau si Suceava.

Sunt inscrisi la examen avocatii inclusi in tabelele comunicate la U.N.B.R. de barouri, in baza deciziilor de inscriere la examen aprobate de consiliile barourilor, in termenul stabilit de Regulamentul de examen.

3. Barourile vor comunica la U.N.B.R., cel tarziu pana la data de 07 martie 2011 propunerile pentru comisiile de examinare si comisiile de solutionare a contestatiilor, precum si tabelele avocatilor stagiari inscrisi la examen, cu respectarea Anexei la prezenta Decizie.

4. Inscrierea la examen se va face prin cererea formulata conform modelului prevazut la Anexa nr. 2 – Sectiunea 3 din Decizia nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. cu modificarile si completarile ulterioare si se va depune la baroul din care face parte avocatul stagiar. Se vor inscrie din oficiu avocatii stagiari care indeplinesc conditia de vechime prevazuta de lege sau au fost declarati respinsi, in conditiile legii, la sesiunile anterioare.

5. Examinarea candidatilor pentru obtinerea titlului profesional de avocat definitiv se va face de subcomisiile de examen care isi vor desfasura activitatea sub conducerea directorilor executivi ai INPPA si ai Centrelor teritoriale INPPA, care isi au sediul la Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Galati.

6. Examinarea candidatilor se va face la 5 materii prin sustinerea de probe scrise, cu respectarea Deciziei nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. cu modificarile si completarile ulterioare, care se va aplica in mod corespunzator. Prevederile art. 28 din Decizia nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. cu modificarile si completarile ulterioare se aplica de catre Subcomisiile de examen cu respectarea regulii potrivit careia materiile de examen din sesiunea martie 2011 sunt exclusiv materiile comunicate de barouri la U.N.B.R. ca fiind cele aprobate pentru anul 2011.

7. Examenul se va desfasura dupa urmatorul program:

23.03.2011 ora 9,00 Statutul profesional al avocatului si exercitarea profesiei de avocat 2 ore
24.03.2011 ora 9,00 Drept civil (materie de baza) si drept procesual civil (materia de baza) precum si drept civil (materie optionala) si drept procesual civil (materie optionala) 4 ore
25.03.2011 ora 9,00 Drept penal (materie de baza) si drept procesual penal (materia de baza) si drept penal (materie optionala) si drept procesual penal (materie optionala) 4 ore
26.03.2011 ora 9,00 Materie optionala (Dreptul muncii si securitatii sociale, Dreptul familiei precum si Dreptul comercial si al societatilor comerciale (contracte comerciale; societati comerciale) 2 ore

8. Toate probele de examen se vor sustine in scris si vor consta din aplicatii practice. Tematica de examen si bibliografia sunt cele comunicate pentru examenul de dobandire a titlului profesional de avocat definitiv – sesiunea noiembrie 2010 si publicate pe site-ul www.unbr.ro cu mentiunea ca lucrarile de specialitate sau orice alta documentatie, inclusiv actele normative consultate in vederea pregatirii pentru examen, vor fi avute in vedere in raport de modificarile legislative intrate in vigoare pana la data inceperii examenului.

9. Taxa de inscriere la examen este de 700 lei (TVA inclus) si se va achita la fiecare barou. Din taxa incasata, barourile vor vira in contul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania RO30BRDE410SV21199534100 deschis la B.R.D. – Sucursala ACADEMIEI suma de 100 lei (TVA inclus), cu mentiunea „taxa de examen definitivat sesiunea martie 2011 la baroul …”. Viramentul va fi insotit de tabelul centralizator al avocatilor stagiari inscrisi la examen pentru care sau achitat taxele.

10. Deoarece in sedinta Consiliului U.N.B.R. din 11 decembrie 2010 s-a decis ca examenul din sesiunea martie 2011 sa se desfasoare conform regulilor si procedurilor aplicabile examenului din sesiunea noiembrie 2010, cu respectarea Legii nr. 270/2010, exclusiv pentru examenul din sesiunea martie 2011, toate operatiunile tehnico – administrative privind desfasurarea examenului din sesiunea martie 2011 vor fi indeplinite prin grija decanilor Barourilor Bucuresti, Cluj, Timis si Galati, care vor lua masuri logistice (asigurarea spatiilor, personalului de supraveghere, birotica) si vor ordonanta platile necesare, prin desocotirea cu barourile la care candidatii au depus cereri de inscriere la examen sau din care provin candidatii inscrisi din oficiu, dupa principiile si regulile de conlucrare intre barouri, care au fost aplicate in sesiunea noiembrie 2010, deoarece numai barourile incaseaza direct taxa aferenta prestarii serviciilor de organizare si desfasurare a examenului.

11. Trimiterile la prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat din cuprinsul Deciziei Consiliului nr. 268 din 22 septembrie 2007 prin care a fost aprobat „REGULAMENTUL – CADRU privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si a examenului de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv” modificata si completata prin Hotararea nr. 844 din 11 septembrie 2010 a Consiliului U.N.B.R. vor fi avute in vedere in conformitate cu Legea nr. 51/1995 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 07 februarie 2011 si cu Ordonanta de urgenta nr. 10 din 9 februarie 2011, publicata in Monitorul Oficial cu numarul 113 din data de 14 februarie 2011.

12. Decanii, consiliile barourilor si directorii INPPA / Centrelor teritoriale INPPA vor aduce la indeplinire prevederile prezentei Decizii.

REGULI aplicabile pentru pregatirea examenului pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitive

1. Perioada desfasurarii examenului: 23-26.03.2011

2. Cererea pentru inscrierea la examen impreuna cu dosarul de inscriere se va depune de candidat cu cel putin 25 de zile inainte de data examenului la sediul baroului in care candidatul doreste sa exercite profesia. [Art. 4 alin.(6) din Regulamentul cadru]

Data de la care trebuie sa fie inregistrate cererile de inscriere la examen:25.02.2011

3. Data limita a transmiterii de catre barouri a documentatiei de examen catre presedintii subcomisiilor de examen (Baroul de la sediul INPPA / Centrul teritorial INPPA) si a inaintarii la U.N.B.R. a propunerilor pentru alcatuirea Comisiei nationale de examen – 07.03.2011

Este aplicabila dispozitia prevazuta de art. 4 alin.(10) din Regulamentul cadru.

4. Se recomanda ca propunerile pentru alcatuirea Comisiei nationale de examen sa fie facute in special de Barourile care au candidati la examen, iar la intocmirea propunerilor sa se aiba in vedere si lectorii INPPA proveniti din barourile susmentionate.

Sursa: UNBR

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close