Monitorul Oficial, Partea I – 22 Februarie 2011

Monitorul Oficial nr. 131/2011, Partea I

 • Ordinul nr. 29/2011 al ministrului administratiei si internelor privind competentele de achizitie a produselor si serviciilor in Ministerul Administratiei si Internelor
 • Ordinul nr. 36/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind practicarea pescuitului comercial de calcan in Marea Neagra
 • Ordinul nr. 724/2011 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea formularisticii prevazute de art. 118 si 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si stabilirea competentelor in ceea ce priveste semnarea acestor formulare
 • Decizia nr. 102/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind sanctionarea Societatii Comerciale „Asieuropean Broker de Asigurare” — S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare
 • Rectificari

Monitorul Oficial nr. 132/2011, Partea I

 • Decretul nr. 211/2011 privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sportiv
 • Decizia nr. 1.637 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
 • Decizia nr. 1.642 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 si art. 32 din Codul de procedura civila
 • Hotararea Guvernului nr. 95/2011 pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 536/2002
 • Hotararea Guvernului nr. 115/2011 pentru aprobarea participarii Romaniei la Expozitia Mondiala 2015 „Hranirea planetei, energie pentru viata”, Milano, Italia
 • Hotararea Guvernului nr. 121/2011 privind realizarea de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru Inspectia Muncii, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsa

Monitorul Oficial nr. 133/2011, Partea I

 • Hotararea nr. 2/2011 a Senatului cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste relatiile contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate
 • Hotararea nr. 3/2011 a Senatului cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind sistemele din domeniul calitatii produselor agricole
 • Hotararea nr. 4/2011 a Senatului cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste standardele de comercializare
 • Hotararea nr. 5/2011 a Senatului cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului privind finantarea politicii agricole comune si de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 165/94 si (CE) nr. 78/2008 ale Consiliului
 • Hotararea nr. 6/2011 a Senatului cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice
 • Hotararea nr. 7/2011 a Senatului cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului privind controalele efectuate de catre statele membre cu privire la operatiunile care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul european de garantare agricola
 • Decizia nr. 20 din 18 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
 • Decizia nr. 21 din 18 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora
 • Decizia nr. 40 din 20 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
 • Decizia nr. 65 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia nr. 76 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385 14 alin. 1 si art. 100 din Codul de procedura penala
 • Decizia nr. 78 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385 15 pct. 2 lit. d) din Codul de procedura penala
 • Decizia nr. 81 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedura penala
 • Hotararea Guvernului nr. 113/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale
 • Ordinul nr. 46/C/2011 al ministrului justitiei pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici

Monitorul Oficial nr. 134/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.653 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2011 pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor de revanzare, precum si a contractelor de schimb
 • Ordinul nr. 986/2011 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca pentru anul 2011

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close