Monitorul Oficial, Partea I – 23 Februarie 2011

Monitorul Oficial nr. 135/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1 din 4 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale asupra sesizarii de neconstitutionalitate a Legii educatiei nationale
 • Opinie separata
 • Hotararea Guvernului nr. 114/2011 pentru aprobarea actiunilor sanitarveterinare cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, a actiunilor prevazute in Programul de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor, precum si a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2011

Monitorul Oficial nr. 136/2011, Partea I

 • Hotararea nr. 8/2011 a Senatului cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind masurile specifice din domeniul agriculturii in favoarea insulelor mici din Marea Egee
 • Decizia nr. 2 din 4 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la obiectia de neconstitutionalitate privind Legea educatiei nationale, in ansamblul sau, precum si, in special, art. 45 alin. (5), (6), (7) si (9), art. 46 alin. (2), art. 121, art. 125 alin. (1) lit. a), b) si c), art. 125 alin. (2), art. 128 alin. (5), art. 132 alin. (5), art. 212 alin. (3), art. 215 alin. (1), (3) si (4), precum si art. 361 alin. (2) din lege
 • Opinie separata
 • Opinie concurenta

Monitorul Oficial nr. 137/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 122/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie pe anul 2011
 • Hotararea Guvernului nr. 123/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „Radionav” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • Hotararea Guvernului nr. 124/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome „Registrul Auto Roman”, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • Hotararea Guvernului nr. 125/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome „Administratia Fluviala a Dunarii de Jos”, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • Hotararea Guvernului nr. 126/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • Hotararea Guvernului nr. 127/2011 pentru aprobarea Memorandumului de cooperare dintre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din Romania si Ministerul Economiei, Energiei si Turismului din Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 23 septembrie 2010
 • Memorandum de cooperare intre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din Romania si Ministerul Economiei, Energiei si Turismului din Republica Bulgaria
 • Hotararea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat
 • Ordinul nr. 1.654/2011 al ministrului finantelor publice pentru modificarea Precizarilor privind modul de incasare a fondurilor banesti primite sub forma de donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.810/2010
 • Ordinul nr. 3.643/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind infiintarea Centrului National de Excelenta Blaj pentru pregatirea elevelor la disciplina sportiva volei si pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia

Monitorul Oficial nr. 138/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 120/2011 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si pentru transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Mediului si Padurilor — Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului in administrarea Ministerului Mediului si Padurilor — Administratia Fondului pentru Mediu
 • Ordinul nr. 33/1.633/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
 • Ordinul nr. 3.759/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia
 • Ordinul nr. 3.760/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea componentei nominale a Consiliului general al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
 • Ordinul nr. 3.761/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea componentei nominale a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
 • Decizia nr. 103/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind sanctionarea domnului Ciuperca Bogdan, director executiv la Societatea Comerciala „Asieuropean Broker de Asigurare” — S.R.L., cu retragerea aprobarii

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close