Monitorul Oficial, Partea I – 24 Februarie 2011

Monitorul Oficial nr. 139/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.560 din 7 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 329 si ale art. 330 7 din Codul de procedura civila
 • Opinie concurenta
 • Hotararea Guvernului nr. 129/2011 privind desfiintarea Centrului de Cercetari si Asistenta Medicala Simleu Silvaniei si reorganizarea Spitalului Orasenesc Simleu Silvaniei
 • Hotararea Guvernului nr. 130/2011 privind aprobarea transferului managementului asistentei medicale al Spitalului Orasenesc Tasnad de la Consiliul Local al Orasului Tasnad la Consiliul Judetean Satu Mare, precum si desfiintarea acestui spital prin reorganizare ca structura fara personalitate juridica in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare
 • Hotararea Guvernului nr. 131/2011 pentru modificarea si completarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 175/2010
 • Hotararea Guvernului nr. 132/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007, precum si pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 683/2008
 • Hotararea Guvernului nr. 141/2011 pentru aprobarea unor masuri speciale ca urmare a starii de criza/urgenta umanitara din Marea Jamahirie Araba Libiana Populara Socialista
 • Ordinul nr. M.18/2011 al ministrului apararii nationale pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosinta asupra terenurilor prevazute la art. 2 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizarii de catre Ministerul Apararii Nationale a unui program pentru construirea de locuinte
 • Decizia nr. 124/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind aprobarea modificarilor aduse actului constitutiv al Societatii Comerciale EUROLIFE BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. referitoare la revocarea administratorului unic — directorului general, numirea administratorului unic — directorului general si reluarea activitatii
 • Decizia nr. 130/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind sanctionarea cu retragerea aprobarii acordate domnului Stefan Popa, conducator executiv la Societatea Comerciala „Novofinance Groupe — Broker de Asigurare si Reasigurare” — S.R.L.
 • Decizia nr. 131/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind sanctionarea Societatii Comerciale „Novofinance Groupe — Broker de Asigurare si Reasigurare” — S.R.L. cu interzicerea temporara a activitatii
 • Rectificari

Monitorul Oficial nr. 140/2011, Partea I

 • Ordinul nr. 1.649/2011 al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
 • Decizia nr. 828/2011 a Autoritatii Nationale pentru Administrarea si Reglementarea in Comunicatii privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei
 • Ordinul nr. 3/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru punerea in aplicare a Normelor privind incheierea exercitiului financiar 2010 pentru societatile din domeniul asigurarilor

Monitorul Oficial nr. 141/2011, Partea I

 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2011 privind unele masuri temporare pentru continuarea activitatii Consiliului Superior al Magistraturii
 • Hotararea Guvernului nr. 128/2011 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din Romania si Ministerul Comertului, Industriei si Turismului din Republica Cipru privind cooperarea in sectorul energetic, semnat la Nicosia la 28 septembrie 2010
 • Memorandum de intelegere intre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din Romania si Ministerul Comertului, Industriei si Turismului din Republica Cipru privind cooperarea in sectorul energetic
 • Hotararea Guvernului nr. 144/2011 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1.088/2010 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile, aflate in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum si a Hotararii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”
 • Ordinul nr. 129/338/2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala
 • Ordinul nr. 130/351/2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006
 • Ordinul nr. 1.752/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru completarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007
 • Rectificari

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close