Monitorul Oficial, Partea I – 2 Martie 2011

Monitorul Oficial nr. 151/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor în materie de stare civila
 • Hotararea nr. 1/2011 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru aprobarea Normei nr. 1/2011 privind fuziunea fondurilor de pensii facultative
 • Hotararea nr. 2/2011 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru aprobarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative

Monitorul Oficial nr. 152/2011, Partea I

 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2011 privind finantarea unor activitati de imbunatatiri funciare
 • Hotararea Guvernului nr. 153/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului si Padurilor
 • Hotararea Guvernului nr. 158/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniul public al orasului Cisnadie si in administrarea Consiliului Local al Orasului Cisnadie, judetul Sibiu
 • Ordin nr. 1.688/2011 al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2011
 • Ordin nr. 3.794/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind infiintarea Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, precum si pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia
 • Ordin nr. 3.795/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru aprobarea componentei nominale a Consiliului National al Cercetarii Stiintifice
 • Lista nr. 3/2011 a partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile partiale din data de 13 februarie 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, pentru alegerile locale partiale desfasurate conform Hotararii Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primari in unele circumscriptii electorale

Monitorul Oficial nr. 153/2011, Partea I

 • Hotararea nr. 4/2011 a Camerei Deputatilor privind stabilirea componentei numerice a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2011 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere
 • Hotararea Guvernului nr. 109/2011 privind aprobarea finantarii din bugetul Fondului pentru mediu a actiunilor multianuale necesare programului „Colectarea si prelucrarea datelor si informatiilor necesare intocmirii rapoartelor catre Comisia Europeana si crearii infrastructurii informationale de mediu”, desfasurat in perioada 2011—2013
 • Hotararea Guvernului nr. 116/2011 pentru declararea de interes national a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) — editia de iarna, 2013
 • Hotararea Guvernului nr. 152/2011 privind unele masuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartida constituit in temeiul Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001
 • Hotararea Guvernului nr. 157/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Gaesti”
 • Ordinul nr. 150/2011 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare si de finantare a proiectelor din cadrul Programului de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu handicap „Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin infiintarea de servicii sociale alternative de tip rezidential pentru persoanele adulte cu handicap”
 • Ordinul nr. 1/2011 al Bancii Nationale a Romaniei pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea situatiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, solicitate institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala
   

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close