Monitorul Oficial, Partea I – 3 Martie 2011

Monitorul Oficial nr. 154/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 149/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli actualizate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • Ordinul nr. 1.005/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

Monitorul Oficial nr. 155/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 147/2011 pentru aprobarea Conventiei administrative dintre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria privind modalitati practice de aplicare simplificata a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate intr-unul dintre statele membre de catre un resortisant al unei tari terte, semnata la Sofia la 23 septembrie 2010
 • Conventie administrativa intre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria privind modalitati practice de aplicare simplificata a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate intr-unul dintre statele membre de catre un resortisant al unei tari terte
 • Hotararea Guvernului nr. 151/2011 privind aprobarea Planului national de paturi pentru perioada 2011—2013
 • Hotararea Guvernului nr. 156/2011 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor mijloace fixe, aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R.” — S.A/2011 Sucursala Regionala de Cai Ferate Bucuresti, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz
 • Hotararea Guvernului nr. 164/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • Hotararea Guvernului nr. 178/2011 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.346/2010 pentru aprobarea de la bugetul de stat a sumelor necesare contractarii si implementarii proiectelor PHARE la nivelul Ministerului Mediului si Padurilor
 • Hotararea nr. 4/2011 a Camerei Consultantilot Fiscali pentru aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea

Monitorul Oficial nr. 156/2011, Partea I

 • Hotararea nr. 18/2011 a Senatului privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotararea Senatului nr. 28/2005
 • Ordinul nr. 8/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi, aplicabile pentru anul 2011
 • Ordinul nr. 329/C/2011 al ministrului justitiei pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.842/C/2010 privind actualizarea numarului locurilor vacante destinate examenului de notar public pentru notarii stagiari si solutionarii cererilor de schimbare a sediilor birourilor notariale în anul 2010
 • Ordinul nr. 12/2011 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2011 privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
 • Decizia nr. 153/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale ARPEMIX — CONSULT BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close