Proiect privind modificarea Legii nr. 303/2004 si a Legii nr. 304/2004

feature photo

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat pe site-ul sau un proiect pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, in legatura cu promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Avand in vedere necesitatea de a institui garantiile de obiectivitate in procedura promovarii in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, constand in principal in introducerea unei etape de evaluare si verificare a pregatirii profesionale a candidatilor, desfasurata la nivelul instantei supreme,

vazand ca termenul de 10 zile prevazut in art. 52 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu permite realizarea in termen a evaluarii si verificarii pregatirii profesionale a candidatilor,

tinand seama de necesitatea de a reglementa, in mod transparent, criteriile obiective care stau la baza promovarii in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie,

luand in considerare faptul ca, in prezent, exista un numar mare de posturi vacante de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in special la nivelul Sectiei penale a instantei supreme, in cadrul careia au devenit vacante in ultimele luni 20% dintre posturile de judecator, situatie extraordinara care impiedica functionarea in conditii de normalitate a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si, indeosebi, a Sectiei penale a instantei supreme,

fata de necesitatea functionarii, la intreaga capacitate, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca instanta suprema a Romaniei, si tinand cont de necesitatea indeplinirii urgente a obligatiilor care ii revin in baza Mecanismului de cooperare si verificare instituit la 13 decembrie 2006 de catre Comisia Europeana (Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare si de verificare a progresului realizat de Romania in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 14 decembrie 2006),

tinand seama de Decizia Curtii Constitutionale nr. 866/2006, prin care dispozitiile art. 52 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost declarate neconstitutionale in partea care conditioneaza promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie de indeplinirea functiei de judecator in ultimii 2 ani, impunand includerea referirii si la indeplinirea functiei de procuror in ultimii 2 ani,

luand in considerare faptul ca functia de prim-magistrat-asistent al Inaltei Curti de Casatie si Justitie a devenit vacanta la data de 1 martie 2011, iar numarul redus al persoanelor care indeplinesc, in prezent, conditia privind vechimea in functia de magistrat-asistent sef prevazuta in art. 67 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, impiedica existenta unei competitii reale la concursul pentru promovarea in functia de primmagistrat-asistent,

intrucat atat procedura de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cat si procedura de promovare in functia de prim-magistrat-asistent al instantei supreme constituie proceduri care urmeaza sa se desfasoare dupa asigurarea cadrului legal corespunzator,

Art. I – Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 52, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face de catre Consiliul Superior al Magistraturii, dintre persoanele care au indeplinit functia de judecator ori procuror in ultimii 2 ani la tribunale sau curti de apel ori, dupa caz, la parchetele de pe langa aceste instante, au obtinut calificativul „foarte bine” la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar, s-au remarcat in activitatea profesionala si au o vechime in functia de judecator sau procuror de cel putin 12 ani.”

2. La articolul 52, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 „(4) Judecatorii si procurorii care indeplinesc condiTiile prevazute la alin. (1) isi pot depune candidaturile pentru functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 30 de zile de la publicarea postului vacant, la colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care le analizeaza si le inainteaza Consiliului Superior al Magistraturii, insotite de un raport consultativ asupra promovarii si de o recomandare motivata cu privire la candidat, in termen de 20 de zile de la expirarea termenului de
30 de zile.”

3. Dupa articolul 52, se introduc cinci noi articole, articolele 521 – 525, cu urmatorul cuprins:

Art. 521 – Candidaturile pentru functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie se depun cu precizarea postului pentru care se candideaza, insotite de urmatoarele documente:
a) declaratiile prevazute la art. 48 alin. (10) si (11);
b) opinia majoritara motivata a judecatorilor sau, dupa caz, a procurorilor din cadrul sectiei instantei ori parchetului la care isi desfasoara activitatea candidatul, adoptata prin vot deschis;
c) documentele prevazute in Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Art. 522 – (1) In vederea evaluarii si verificarii pregatirii profesionale a candidatilor, la nivelul fiecarei sectii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care au fost depuse candidaturi, se constituie cate o comisie formata din 3 membri, judecatori care isi desfasoara activitatea in cadrul sectiei respective, in baza acordului liber exprimat.
(2) Comisiile de evaluare si verificare a pregatirii profesionale sunt numite prin Hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Art. 523 – Evaluarea si verificarea pregatirii profesionale a fiecarui candidat se face de catre comisia constituita la nivelul sectiei Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care a fost depusa candidatura, pe baza documentelor prevazute la art. 521 si a unui interviu, potrivit procedurii stabilite in Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Art. 524 – (1) Criteriile obligatorii pe baza carora este evaluata condiTia prevazuta la art. 52 alin. (1), potrivit careia candidatul s-a remarcat in activitatea profesionala, sunt:
a) specializarea intr-un anumit domeniu al dreptului, in functie de sectia pentru care candideaza;
b) activitatea profesionala desfasurata sub aspect calitativ;
c) activitatea profesionala desfasurata sub aspect cantitativ;
d) respectarea normelor de etica si deontologie profesionala;
e) implicarea candidatului in apararea si promovarea valorilor fundamentale ale justitiei.
(2) Criteriile facultative pe baza carora este evaluata activitatea profesionala a candidatului sunt:
a) participarea la forme aprofundate de pregatire, in tara sau in strainatate, inclusiv titlul de doctor in drept sau doctorat in desfasurare, intru-un domeniu al dreptului corespunzator sectiei Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care candideaza;
b) activitatea didactica si/sau de cercetare, precum si activitatea publicistica intr-un domeniul al dreptului corespunzator sectiei Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care candideaza.
(3) Elementele care vor fi avute in vedere de comisia de evaluare si verificare a pregatirii profesionale la analizarea criteriilor prevazute la alin. (1) si (2) se stabilesc prin Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Art. 525 – (1) La finalizarea activitatii de evaluare si verificare a pregatirii profesionale, comisia constituita la nivelul sectiei intocmeste un raport consultativ asupra promovarii, pe care il inainteaza, spre aprobare, colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(2) Raport consultativ asupra promovarii trebuie sa fie motivat si sa cuprinda constatarile si concluziile comisiei de evaluare si verificare a pregatirii profesionale cu privire la fiecare dintre aspectele supuse evaluarii.
(3) Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie aproba raportul consultativ asupra promovarii intocmit de comisie si emite, pe baza acestuia, o recomandare motivata cu privire la candidatul respectiv.
(4) Raportul consultativ asupra promovarii impreuna cu recomandarea motivata se inainteaza Consiliului Superior al Magistraturii in termenul de 20 de zile prevazut la art. 52 alin. (4).”

4. La articolul 67, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Prim-magistratul-asistent este promovat dintre magistratiiasistenti sefi cu o vechime de cel putin un an in aceasta functie.”

Art. II – Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 29 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„b) analizeaza candidaturile depuse pentru functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, aproba raportul consultativ asupra promovarii, emite recomandarea motivata cu privire la candidat si le inainteaza Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;”

2. La articolul 29 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:

„b1) propune Consiliului Superior al Magistraturii comisiile de evaluare si verificare a pregatirii profesionale, care intocmesc raportul consultativ asupra promovarii in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie;”.

Sursa: CSM

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close