Monitorul Oficial, Partea I – 8 Martie 2011

Monitorul Oficial nr. 164/2011, Partea I

 • Decizia nr. 222 din 15 februarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si 4 din Codul de procedura civila
 • Decizia nr. 223 din 15 februarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila
 • Decizia nr. 224 din 15 februarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Hotararea Guvernului nr. 179/2011 pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate in localitati din zone defavorizate, pentru anul 2011
 • Hotararea Guvernului nr. 180/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apararii Nationale pe anul 2011 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru realizarea obiectivului de investitii „Reamplasare spatii speciale de depozitare”
 • Hotararea Guvernului nr. 181/2011 pentru completarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 589/2001 privind infiintarea Consiliului Minoritatilor Nationale
 • Hotararea Guvernului nr. 182/2011 pentru transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale — Agentia Domeniilor Statului in domeniul public al judetului Cluj si in administrarea Consiliului Judetean Cluj, pentru Regia Autonoma Aeroportul International Cluj-Napoca, judetul Cluj
 • Hotararea Guvernului nr. 183/2011 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privata a statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea unor institutii publice si a unor consilii locale
 • Ordinul nr. 1.594/2010/941/5/2011 al ministrului sanatatii, al ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
 • Ordinul nr. 48/1.699/2011 al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

Monitorul Oficial nr. 165/2011, Partea I

 • Decizia nr. 6 din 18 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 si art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • Decizia nr. 41 din 20 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) lit. f), art. 51 alin. (2) si art. 77 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
 • Decizia nr. 42 din 20 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
 • Decizia nr. 43 din 20 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) si (2), art. 103 lit. f) si art. 104 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
 • Decizia nr. 46 din 20 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. a) si b), art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 13 si art. 24 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
 • Decizia nr. 50 din 20 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila
 • Decizia nr. 84 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • Decizia nr. 86 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
 • Ordinul nr. 13/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind ajustarea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi de catre furnizorii de energie electrica, pentru anul 2010

Monitorul Oficial nr. 166/2011, Partea I

 • Decretul nr. 251/2011 privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de Colan
 • Decretul nr. 252/2011 privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios in grad de Mare Cruce
 • Decizia nr. 1.617 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • Decizia nr. 1.633 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
 • Hotararea Guvernului nr. 193/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 mai 2010 si la 31 mai 2010, intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor
 • Hotararea Guvernului nr. 194/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale „UNIFARM” — S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii
 • Hotararea Guvernului nr. 196/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonoma de interes national, aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
 • Hotararea Guvernului nr. 199/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
 • Hotararea Guvernului nr. 201/2011 privind revocarea si numirea unui membru al Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • Ordinul nr. 29/991/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor privind prohibitia pescuitului in anul 2011
 • Ordinul nr. 1.004/2011 al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Decizie de impunere privind aplicarea penalitatii prevazute in cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera”
 • Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile carora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Galati in anul 2011, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala
 • Rectificari

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close