Monitorul Oficial, Partea I – 14 Martie 2011

Monitorul Oficial nr. 176/2011, Partea I

 • Ordinul nr. 10/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de determinare si monitorizare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta
 • Ordinul nr. 12/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
 • Ordinul nr. 1.719/2011 al ministrului finantelor publice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
 • Ordinul nr. 2.066/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, varsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural national
 • Decizia nr. 17/2010 a Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statuar pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit

Monitorul Oficial nr. 177/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 192/2011 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural
 • Ordinul nr. 3.641/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea planurilor-cadru de invatamant pentru clasele a IX-a—a XII-a, filiera vocationala, profilul teologic, cultul ortodox, specializarea ghid turism religios

Monitorul Oficial nr. 178/2011, Partea I

 • Hotararea nr. 13/2011 a Senatului cu privire la propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase — COM (2010) 781 final
 • Hotararea nr. 14/2011 a Senatului cu privire la comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii referitoare la concluziile celui de-al cincilea raport privind coeziunea economica, sociala si teritoriala: viitorul politicii de coeziune — COM (2010) 642 final
 • Hotararea nr. 15/2011 a Senatului cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala — COM (2010) 748 final
 • Hotararea nr. 16/2011 a Senatului privind respectarea principiilor de subsidiaritate si proportionalitate in cazul propunerii de directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2000/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 mai 2000 privind masurile care trebuie luate impotriva emisiei de poluanti gazosi si de pulberi provenind de la motoarele pentru tractoare agricole si forestiere si de modificare a Directivei 74/150/CEE a Consiliului — COM (2011) 1 final
 • Hotararea nr. 17/2011 a Senatului cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a cerintelor tehnice aplicabile transferurilor de credit si debitelor directe in euro si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 — COM (2010) 775 final
 • Hotararea nr. 21/2011 a Senatului pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului
 • Hotararea Guvernului nr. 203/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de alocare, acordare si justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfasurarii activitatilor reglementate prin Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, altele decat irigatiile
 • Hotararea Guvernului nr. 208/2011 privind rechemarea si numirea unui consul general
 • Hotararea Guvernului nr. 214/2011 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni
 • Lista nr. 4/2011 a Autoritatii Electorale Permanente partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile locale partiale din data de 13 februarie 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, pentru alegerile locale partiale desfasurate conform Hotararii Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primari in unele circumscriptii electorale

Monitorul Oficial nr. 179/2011, Partea I

 • Legea nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
 • Decretul nr. 254/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
 • Hotararea Guvernului nr. 211/2011 privind suplimentarea bugetelor unor institutii din domeniul pararii, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare destinate platii contributiilor de asigurari sociale conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • Decizia nr. 30/2011 a Primului-ministru privind detasarea domnului Onescu Lilian din functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului in functia publica de consilier superior in cadrul Unitatii de Implementare a Proiectelor Finantate din Fonduri Structurale din structura Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
 • Ordinul nr. 54/2011 al ministrului administratiei si internelor privind formarea initiala, in anul 2011, in institutiile de invatamant ale Ministerului Administratiei si Internelor a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere
 • Ordinul nr. 120/2011 al ministrului sanatatii privind completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare in vederea obtinerii de atestate de catre medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfasurare a acestora
 • Hotararea CEDO din 7 iulie 2009, definitiva la 7 octombrie 2009, in Cauza Stanca Popescu impotriva Romaniei

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close