Contractul de asistenta juridica conform propunerilor UNBR

Consiliul UNBR a adoptat in sedinta din 19 februarie 2011 – prima lectura forma finala a propunerilor de modificare a Statutului profesiei de avocat. Propunerile adoptate in aceasta forma vor fi supuse dezbaterii avocatilor in adunarile generale ale barourilor, astfel incat propunerile acestora de completare sau imbunatatire a modificarilor la Statut sa fie comunicate la UNBR cel mai tarziu pana la data de 9 mai 2011.

Va prezentam mai jos articolele care au suferit modificari si care reglementeaza Contractul de asistenta juridica.

Capitolul III. Activitatea profesionala a avocatului

Sectiunea 2. Relatiile dintre avocat si client

Subsectiunea 2. Contractul de asistenta juridica

Partea I. Forma si continutul contractului de asistenta juridica

Art. 126. (1) Contractul de asistenta juridica este incheiat in forma scrisa, ceruta ad probationem. El trebuie sa indeplineasca toate conditiile cerute de lege pentru incheierea valabila a unei conventii si dobandeste data certa prin inregistrarea sa in registrul oficial de evidenta al avocatului, indiferent de modalitatea in care a fost incheiat.

(2) Contractul de asistenta juridica poate fi incheiat si prin orice mijloc de comunicare la distanta, care poate reproduce legal semnaturile partilor. In acest caz, data incheierii contractului este data la care avocatul a luat cunostinta de semnarea contractului de catre client. Se prezuma ca avocatul a luat cunostinta de incheierea contractului la urmatoarele date:

a) data la care contractul a sosit prin fax sau e-mail (semnatura electronica) la sediul profesional al avocatului; daca transmisiunea prin fax are loc dupa ora 19.00, se prezuma ca avocatul a luat cunostinta in ziua lucratoare urmatoare zilei transmisiunii;

b) data primirii contractului semnat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

(3) Contractul de asistenta juridica poate lua forma unei scrisori de angajament care sa indice raporturile juridice dintre avocat si destinatarul scrisorii, inclusiv serviciile avocatiale si onorariul, semnata de avocat si transmisa clientului. In cazul in care clientul semneaza scrisoarea sub orice mentiune expresa de accept a continutului scrisorii, aceasta dobandeste valoarea unui contract de asistenta juridica.

(3¹) Contractul de asistenta juridica se considera a fi fost incheiat in mod tacit daca clientul a achitat onorariul mentionat in cuprinsul acestuia, achitarea acestui onorariu valorand ratificarea contractului de catre client, caz in care data incheierii contractului este considerata a fi data mentionata in cuprinsul contractului.

(4) Contractul de asistenta juridica poate fi incheiat, in mod exceptional, si in forma verbala in fata unei autoritati sau a oricaror persoane fizice sau juridice cu conditia ca acestea sa ateste ca au fost de fata la exprimarea acordului de vointa intre avocat si client. Contractul in forma scrisa va fi incheiat in cel mai scurt timp posibil.

(5) In cazul in care avocatul si clientul convin, o terta persoana poate fi beneficiarul serviciilor avocatiale stabilite prin contract, daca tertul accepta, chiar si tacit, incheierea contractului in astfel de conditii.

(5¹) Contractul de asistenta juridica se incheie in trei exemplare, dintre care doua vor avea valoare de original. Un original se inmaneaza clientului iar cel de-a doilea original si copia raman la avocat.

(6) Avocatul va tine o evidenta stricta a contractelor incheiate intr-un registru special si va pastra in arhiva sa o copie a fiecarui contract si un duplicat sau o copie de pe orice imputernicire de reprezentare primita in executarea contractelor.

Art. 127. (1) Contractul de asistenta juridica trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele:

a) datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei, denumirea, sediul profesional si reprezentantul acesteia;
b) datele de identificare ale clientului: se indica persoana reprezentantului legal precum si mandatarul clientului, daca este cazul;
c) obiectul contractului, care poate fi limitat la una sau mai multe dintre activitatile prevazute de art. 3 din Lege sau poate avea caracter general, dand dreptul avocatului la acte de administrare si conservare a patrimoniului clientului;
d) onorariul;
e) atestarea identitatii clientului sau a reprezentantului acestuia;
f) modul de solutionare a litigiilor intre avocat si client;
g) semnaturile partilor.

(2) Lipsa elementelor prevazute la alin. (1) lit. a), b), c) si d), e) si g) atrage nevalabilitatea contractului daca s-a produs o vatamare ce nu poate fi altfel remediata.

(3) Modelul contractului de asistenta juridica este cuprins in anexa nr. I la prezentul statut.

(4) Contractul de asistenta juridica va fi tiparit in formulare tipizate si inseriate ce vor contine sigla Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, pe cea a baroului emitent, denumirea „Uniunea Nationala a Barourilor din Romania” si cea a baroului emitent. Seria va avea o componenta literala comuna fiecarui barou in parte si o componenta cifrica formata din sase cifre, urmata de mentionarea anului emiterii formularelor. Inserierea este rezervata de catre barou fiecarei forme de exercitare a profesiei in parte.

(5) Cu acordul prealabil al baroului de la sediul lor profesional principal si cu respectarea cerintelor prevazute la alin. (4), formele de exercitare a profesiei pot emite si utiliza, pe cheltuiala lor si prin mijloace proprii, formularele mentionate la alin. (4) in mod individual, personalizate cu elementele de identificare ale formei de exercitare a profesiei. In acest caz, formele de exercitare a profesiei vor solicita baroului acordarea de serii unice pentru formularele pe care le vor emite in sistem propriu si personalizat. Aceste serii vor fi inscrise in mod obligatoriu in contractele de asistenta juridica emise de formele de exercitare a profesiei in baza prevederilor prezentului alineat.

(6) Pentru uzul in raporturile cu clientii straini, formularele emise in conditiile alin. (5) vor putea fi redactate intr-o limba de circulatie internationala, cu conditia asigurarii corespondentei depline a traducerii cu modelul cuprins la anexa nr. I a prezentului statut. Raspunderea pentru acuratetea traducerii revine formei de exercitare a profesiei care utlizeaza formularele emise in sistem personalizat.

[…]

Art. 131. (1) Contractul de asistenta juridica prevede in mod expres intinderea puterilor pe care clientul le confera avocatului. In baza acestuia, avocatul se legitimeaza fata de terti prin imputernicirea avocatiala intocmita conform anexei nr. II la prezentul statut. Prevederile art. 127 alin. (4) se aplica, in mod corespunzator, si formularului imputernicirii avocatiale.

(2) In lipsa unor prevederi contrare, avocatul este imputernicit sa efectueze orice act specific profesiei pe care il considera necesar pentru realizarea intereselor clientului.

(3) Pentru activitatile prevazute expres in cuprinsul obiectului contractului de asistenta juridica, acesta reprezinta un mandat special, in puterea caruia avocatul poate incheia, sub semnatura privata sau in forma autentica, acte de conservare, administrare, sau dispozitie in numele si pe seama clientului.

2 comentarii pentru “Contractul de asistenta juridica conform propunerilor UNBR”

 1. MATEI MARIAN spune:

  buna ziua , referitor la contractele de asistenta juridica , avocatilor li se da o putere mult prea mare prin aceste contracte , ele ar trebui controlate , investigate si de judecatori , inainte de inceperea procesului, ar trebui ca justitiabilul sa fie intrebat daca a semnat sau nu un contract si avocatul sa prezinte inscrisul , cu onorariul pe care il percepe , justitiabilul sa fie intrebat daca este de acord cu suma ,si daca a luat la cunostinta de aceasta.Asa s-ar putea reduce numarul infractiunilor in randul avocatilor ,care camataresc justitiabilul dupa un proces, de toti banii si mai suntem si executati siliti pe case ,pentru ca avem avocati corupti ,hamesiti de bani,care-si trec onorarii de sute de mii de euro,iar contractele sunt tainute de acesti avocati, neavand posibilitatea ca noi justitiabilii sa ne mai aparam sau sa ne informam. Degeaba incercam dupa ce suntem executati silit de toti banii si toate bunurile sa ne mai facem dreptate.

 2. Nicoleta spune:

  Cum se poate verifica daca Contractul de asistenta juridica a fost incheiat legal ?
  Semnatura clientului trebuie sa se afle in acest Contract in original, precum si datele de identificare ale clientului ….dar nu se respecta acest lucru….

  In art. 29, al (1) din Legea 51/1995 republicata se specifica ca Contractul incheiat in forma scrisa dobandeste data certa prin inregistrarea in Registrul oficial de evidenta.

  Dar Registrul este un tabel care contine data efectuarii inregistrarii, nr si data incheierii Contractului de asistenta juridica , nume persoane semnatare, alte observatii …

  Avocatul poate schimba oricand acest Contract de asistenta juridica, fara stirea clientului …. Sau poate face Contracte false de asistenta juridica.

  Caz real, in care semnatura clientului era xeroxata (cand am cerut sa vad Contractul de asistenta juridica la executorul judecatoresc, intr-un caz de de executare silita)

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close