UNBR: Forma finala a propunerilor de modificare a Statutului profesiei de avocat

UNBR a publicat forma finala a propunerilor de modificare a Statutului profesiei de avocat, stabilind ca acestea vor fi supuse dezbaterii avocatilor in adunarile generale ale barourilor, iar propunerile de completare sau imbunatatire sa fie comunicate cel mai tarziu pana la data de 9 mai 2011.

Conform proiectului, sunt interzise sub sanctiunea prevazuta de Lege folosirea fara drept, de catre orice persoana, a denumirilor „Barou”, „Uniunea Nationala a Barourilor din Romania”, „UNBR” ori „Uniunea Avocatilor din Romania” sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum si folosirea fara drept a insemnelor specifice profesiei ori purtarea fara drept a robei de avocat.

O parte din prevederile privind dobandirea calitatii de avocat s-ar modifica de asemenea. Astfel,  primirea in profesia de avocat se realizeaza numai in baza promovarii examenului organizat de catre UNBR, la nivel national. Cu titlu de exceptie, in conditiile legii, pot accede in profesie fara sustinerea examenului judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie carora le-a expirat mandatul pentru care au fost numiti ori, dupa caz, care au fost eliberati din motive neimputabile, precum si, in aceleasi conditii, judecatorii de la instantele internationale.

Continutul cererii formulate de persoana care doreste sa fie primita in profesie a suferit unele modificari:
– in cuprinsul cererii trebuie indicata diploma de licenta eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata in conditiile legii care atesta calitatea de licentiat al unei facultati de drept cu durata stabilita de lege. In cazul persoanei care a indeplinit functia de judecator, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani si a promovat examenul de definitivat in profesia din care provine, trebuie indicata aceasta situatie, la fel si in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute de art. 14 alin. (2) din Statut (fostii judecatori ICCJ si judecatorii de la instantele internationale carora le-a expirat mandatul);
– la declaratia solicitantului ca nu se afla in nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de Statut sau ca intelege sa renunte la orice stare de incompatibilitate, in cel mult doua luni de la data emiterii deciziei de primire in profesia de avocat s-a adaugat si cunoasterea intervenirii sanctiunii caducitatii acesteia in caz de neconformare in termen;
– s-a introdus obligatia de a frecventa, ca avocat definitiv, formele de pregatire profesionala continua, in conditiile prevazute de Lege si de statutul profesiei;
cazierul judiciar trebuie atasat doar in copie;
– in cazul judecatorului care a activat la instante internationale, acesta va infatisa adeverinta in original si in traducere legalizata, eliberata de catre respectiva instanta, atestand ca acesta a indeplinit calitatea de judecator si ca incetarea acestei calitati a avut loc din motive neimputabile.

Art. 16 care reglementeaza cererea formulata de persoana care doreste primirea in profesie cu scutire de examen se abroga.

O alta modificare este atribuirea competentei de solutionarea a opozitiei la o cerere de primire in profesie baroului la care a fost inregistrata cererea de primire in profesie. De asemenea, se poate prezenta la examenul national de primire in profesie doar candidatul cu privire la care consiliul baroului sau, dupa caz, Comisia Permanenta a UNBR a pronuntat o hotarare favorabila privind cererea de primire in profesie formulata de acesta.

Daca proiectul se adopta in forma propusa de UNBR, ar urma sa se modifice si unele prevederi privind demnitatea profesiei:
– s-a mai introdus o prevedere privind verificarea cazurilor de nedemnitate; verificarea se realizeaza nu numai cu ocazia primirii in profesie si pe intreaga durata a exercitarii acesteia, cum era cazul in prezent, ci si cu ocazia reinscrierii in tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei;
– de asemenea, s-a mai introdus un nou alineat care prevede: „Persoana care solicita primirea in profesia de avocat sau reinscrierea pe tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei va infatisa consiliul baroului la care depune cererea, inscrisuri din care sa rezulte conditiile de incetare a exercitiului profesiei din care provine, respectiv, a celei pe care a exercitat-o in perioada de incompatibilitate. Consiliul baroului va intreprinde cercetari – folosind procedura prevazuta de art. 18 alin.(4) din prezentul statut inclusiv in situatia solicitarii de reinscriere pe tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei – pentru a verifica daca solicitantul nu se gaseste in cazul de nedemnitate prevazut de art. 14 lit. b) teza a II-a din Lege si anume daca a fost exclus din profesia din care provine ca urmare a savarsirii unor abateri disciplinare grave”.

Proiectul ar urma sa modifice si contractul de asistenta juridica. Astfel, contractul de asistenta juridica se considera a fi fost incheiat in mod tacit daca clientul a achitat onorariul mentionat in cuprinsul acestuia, achitarea acestui onorariu valorand ratificarea contractului de catre client, caz in care data incheierii contractului este considerata a fi data mentionata in cuprinsul contractului. Contractul de asistenta juridica se incheie in trei exemplare, dintre care doua vor avea valoare de original. Un original se inmaneaza clientului iar cel de-a doilea original si copia raman la avocat.

Contractul de asistenta juridica va fi tiparit in formulare tipizate si inseriate ce vor contine sigla Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, pe cea a baroului emitent, denumirea „Uniunea Nationala a Barourilor din Romania” si cea a baroului emitent. Seria va avea o componenta literala comuna fiecarui barou in parte si o componenta cifrica formata din sase cifre, urmata de mentionarea anului emiterii formularelor. Inserierea este rezervata de catre barou fiecarei forme de exercitare a profesiei in parte.

In ceea ce priveste formele de exercitare a profesiei, in cazul constituirii unei societati profesionale cu raspundere limitata de catre avocati care fac parte din alte forme de exercitare a profesiei dar fara transformarea acestora din urma in societatea nou constituita, respectivele forme preexistente de exercitare a profesiei pot sa nu fie supuse lichidarii daca fiecare din fostii lor titulari – nou asociati, decid astfel. In situatia prevazuta in aliniatul anterior, forma de exercitare a profesiei din care provine asociatul isi inceteaza activitatea profesionala desfasurata in nume propriu pe perioada in care avocatul titular sau, dupa caz, avocatii titulari ai acesteia au calitatea de asociat in societatea profesionala cu raspundere limitata.

Ar urma de asemenea sa se mai introduca o noua abatere disciplinara grava: in cazul acelor forme de exercitare a profesiei de avocat, a caror activitate se desfasoara preponderent in circumscriptia unui barou situat pe raza unei alte Curti de Apel decat aceea in care se afla situat sediul lor principal, stabilirea unui sediu secundar in circumscriptia celui dintai barou este obligatorie. Nerespectarea acestei obligatii constituie abatere disciplinara grava.

In ceea ce priveste drepturile avocatilor, s-a introdus o noua subsectiune privind recuperarea capacitatii de munca.

Indatoririle avocatului au suferit si ele modificari. Inscrisurile intocmite de avocat pentru organizarea activitatii si legitimarii sale fata de terti au forta probanta deplina pana la  inscrierea in fals; daca nu s-a prevazut astfel prin prezentul statut, acestea vor purta semnatura avocatului si stampila formei de exercitare a profesiei in care acesta isi desfasoara activitatea. Au acest caracter urmatoarele acte:
a) imputernicirea avocatiala;
b) delegatia de substituire;
c) contractul de colaborare;
d) contractul de salarizare in interiorul profesiei;
e) contractul de grupare a cabinetelor individuale.

Si capitolul privind pregatirea si perfectionarea profesionala a avocatilor ar urma sa fie modificat substantial.

Avocatii stagiari sunt obligati sa urmeze cursurile INPPA pe intreaga durata a stagiului. In decursul perioadei de stagiu, pregatirea si formarea profesionala initiala a avocatilor stagiari se realizeaza si prin:
a) indrumare si formare profesionala in cadrul formei de exercitare a profesiei cu care avocatul stagiar se afla in raporturi contractuale de colaborare sau in calitate de salarizat in interiorul profesiei;
b) conferinte de stagiu organizate de consiliul baroului, conform unei programe stabilite de INPPA;
d) alte forme de pregatire profesionala realizata in cadrul unor institutii agreate de UNBR

In perioada stagiului, cu acordul avocatului indrumator, avocatul stagiar poate urma cursuri de masterat, care sunt luate in considerare la aprecierea formarii profesionale initiale.

Persoana care a promovat examenul de primire in profesia de avocat si care anterior primirii in profesie a fost definitivata, prin examen, in functia juridica de judecator, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult, pe care a exercitat-o timp de 5 ani mai inainte de data sustinerii examenului de primirea in profesia de avocat, dobandeste calitatea de avocat definitiv.

In baza dispozitiilor art. 20 alin. (6) si (7) din Lege, de dreptul prevazut la alin. (1) de mai sus se bucura si:
(a) persoana care a promovat examenul de primire in profesia de avocat si care timp de 5 ani neintrerupti a indeplinit functii de specialitate juridica, prevazute ca atare in organigrama Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ, precum si
(b) avocatul stagiar care a exercitat cel putin un mandat de parlamentar, primar, viceprimar, presedinte de consiliu judetean sau vicepresedinte de consiliu judetean.

Avocatii sunt obligati sa-si actualizeze permanent pregatirea lor profesionala, prin mentinerea si diversificarea cunostintelor in domeniile in care isi exercita profesia si, in acest scop, sa frecventeze formele de pregatire profesionala continua organizate de barou, INPPA sau de formele de exercitare a profesiei, conform dispozitiilor prezentei sectiuni.

Au mai suferit modificari: sectiunile Statutului care reglementeaza: incompatibilitatile, modalitatile de primire in profesia de avocat, interdictiile, Tabloul anual al avocatilor, organele profesiei de avocat, asistenta  judiciara, suspendarea stagiului, examenul de definitivare in profesia de avocat.

Dispozitiile art. 295 privind organizarea examenului de dobandire a titlului de avocat definitiv, precum si cele ale art. 287 alin. (2), alin. (31) si alin. (4) se aplica exclusiv cu caracter tranzitoriu avocatilor stagiari inscrisi in barou anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 270/2010.

Avocatii stagiari inscrisi in barou dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 270/2010 au obligatia de a urma cursurile INPPA, examenul de absolvire a INPPA fiind singura forma de dobandire a titlului profesional de avocat definitiv.

Pentru a vedea toate propunerile facute de UNBR, consultati in text integral Proiectul de modificare a Statutului profesiei de avocat

Sursa: UNBR

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close