Registrul general de evidenta a salariatilor – Proiect de Hotarare in 2011

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a lansat in dezbatere publica miercuri, 16 martie 2011, proiectul de Hotarare privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor.

Prezentul proiect de hotarare de Guvern se reglementeaza, in principal, urmatoarele:

– Instituirea obligatiei pentru misiunile diplomatice din Romania, respectiv ambasadele, reprezentantele, consulatele generale si consulatele oficiale de a infiinta si transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca;
– Completarea si transmiterea registrului de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator, care detine calificare/specializare/perfectionare in domeniul resurselor umane si cunostinte de operare a calculatorului la nivel de utilizator
– Posibilitatea angajatorilor de a contracta un serviciu de completare si transmitere a registrului, respectiv de a incheia contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca, care desfasoara atat activitatea de completare si transmitere a registrului, cat si activitatea de resurse umane.
– Instituirea obligativitatii de a completa registrul in ordinea angajarii, prin inscrierea urmatoarelor elemente:

a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), cetatenia si tara de provenienta (UE, non-UE, SEE);
b) data angajarii;
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
e) tipul contractului individual de munca;
f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;
g) salariul, sporurile si cuantumul acestora;
h) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;
i) data si temeiul incetarii contractului individual de munca.

– Termenele de completare/inregistrare a acestor elementelor in registru;
– Modalitatea de transmitere la ITM a registrului electronic;
– Obligatia angajatorilor/prestatorii de servicii inregistrati conform prezentei hotarari de a completa si transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat, cu obligatia completarii acestuia cu elementele prevazute in hotarare;
– Reglementarea obligatiei angajatorului de a intocmi dosarul personal pentru fiecare salariat, precum si reglementarea continutului acestui dosar;
– Detalierea modalitatii si termenului de eliberare de catre angajator, la cererea salariatului sau fostului salariat, a unor documente privind activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal;
– Instituirea unor contraventii individualizate pentru angajatorii care nu completeaza in registru anumite elemente ale contractului individual de munca, precum si pentru aceia care primesc la munca pana la 5 persoane fara transmiterea la ITM a contractelor individuale de munca
– ITM distribuie aplicatia informatica angajatorilor/prestatorilor care au obligatia de a infiinta si transmite registrul.
– Incheierea unor protocoale de colaborare intre Inspectia Muncii si alte autoritati si institutii publice, privind liberul acces reciproc la bazele de date ale acestora, referitoare la datele privind evidenta populatiei, declaratii fiscale sau vamale, asigurari si prestatii sociale, precum si orice date si informatii utile activitatii de control.

Proiectul de hotarare are un impact social semnificativ contribuind la crearea unei baze de date complete, care sa reflecte activitatea desfasurata de un salariat, precum si la diminuarea fenomenului muncii nedeclarate.

Reglementarea completarii in registru unor elemente ale contractului individual de munca, precum si instituirea unor contraventii diferentiate, conjugate cu instituirea posibilitatii pentru angajator de a contracta, in conditiile prezentei hotarari, serviciile unor prestatori pentru completarea si transmiterea registrului au ca scop integrarea unui numar cat mai mare de angajati nedeclarati in economia formala, precum si reducerea pericolului pe care-l genereaza fenomenul muncii ilegale pentru toate domeniile economico – sociale.

Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii in vigoare a proiectului de act normativ):

a) acte normative care se modifica sau se abroga ca urmare a intrarii in vigoare a proiectului de act normativ;
Hotararea de Guvern nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor dispozitii.
Ordin al ministrului muncii familiei si protectiei sociale pentru aprobarea procedurii de transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor, in format electronic.Prezentul proiect urmeaza sa fie avizat de catre Consiliul Legislativ si Consiliul Economic si Social

Puteti trimite sugestii si propuneri pana la data de 25.03.2011

Sursa: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close