Monitorul Oficial, Partea I – 21 Martie 2011

Monitorul Oficial nr. 192/2011, Partea I

 • Decizia nr. 3 din 18 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 din Codul de procedura civila
 • Decizia nr. 16 din 18 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 75 alin. (111) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
 • Decizia nr. 32 din 18 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si art. 582 din Codul de procedura civila
 • Decizia nr. 35 din 20 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 alin. 1 lit. e) din Codul de procedura penala
 • Decizia nr. 37 din 20 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 1 alin. 2 din Codul de procedura penala
 • Decizia nr. 57 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
 • Decizia nr. 60 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5, art. 10 pct. 1 si 2, art. 19, art. 95 si art. 159 din Codul de procedura civila
 • Decizia nr. 89 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare si art. 16 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010

Monitorul Oficial nr. 193/2011, Partea I

 • Ordinul nr. 11/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit si Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 16/2010
 • Ordinul nr. 136/2011 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activitati miniere de explorare, privind concursul public de oferte — Runda nr. 73/2011
 • Hotararea nr. 3/2011 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private privind aprobarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Monitorul Oficial nr. 194/2011, Partea I

 • Decizia nr. 4 din 18 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 581 din Codul de procedura civila
 • Decizia nr. 15 din 18 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 alin. 3 si art. 400 alin. 1 din Codul de procedura civila
 • Decizia nr. 36 din 20 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 332 alin. 1 teza a doua din Codul de procedura penala
 • Decizia nr. 44 din 20 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 1 alin. 9 din Codul de procedura penala
 • Decizia nr. 47 din 20 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal
 • Decizia nr. 59 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • Decizia nr. 70 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 13 si art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea întarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
 • Decizia nr. 33/2011 a Primului-ministru privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului de catre doamna Daniela Anghel
 • Hotararea nr. 16/2011 a Uniunii Nationale a Executorilor Jurdecatoresti privind aprobarea Tabloului executorilor judecatoresti pe anul 2011

Monitorul Oficial nr. 195/2011, Partea I

 • Decizia nr. 51 din 20 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
 • Decizia nr. 62 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (2) lit. j) din Legea camerelor de comert din Romania nr. 335/2007
 • Decizia nr. 77 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea întarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
 • Decizia nr. 80 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5—15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea întarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si al unor ministere, precum si pentru stabilirea unor masuri financiar-bugetare
 • Ordinul nr. 1.765/2011 al ministrului finantelor publice privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale
 • Ordinul nr. 2.132/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national pentru aprobarea Criteriilor privind aplicarea prevederilor cap. VI lit. B din anexa nr. IV la Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
 • Rectificari

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close