Limitarea raspunderii civile a auditorilor a fost reglementata

feature photo

In Monitorul Oficial nr. 176/14.03.2011 a fost publicata Decizia nr. 17/2010 a Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar prin care s-a reglementat limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit.

Sub incidenta Regulamentului intra toti membrii CAFR care au dreptul de a desfasura activitate de audit statutar si care realizeaza, in nume propriu, un audit statutar al situatiilor financiare anuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate, intocmite potrivit legii contabilitatii si reglementarilor contabile aplicabile in Romania.

Activitatea de audit statutar se efectueaza numai de catre auditorii statutari sau firmele de audit care au facut obiectul autorizarii, respectiv aprobarii in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta nr. 90/2008.

Auditorii statutari sau firmele de audit raspund pentru prejudiciile cauzate, cu intentie directa sau indirecta, sau ca urmare a neglijentei ori imprudentei, prin efectuarea misiunii lor, conform prevederilor art. 5–9 inclusiv.

Raspunderea civila a auditorului statutar sau a firmei de audit pentru prejudiciile provocate cu intentie indirecta ori din culpa in executarea contractului de audit sau in legatura cu acesta este limitata la:

a) contravaloarea a 3 onorarii de audit stabilite in contractul de audit, datorate de catre client auditorului statutar sau firmei de audit, in conformitate cu prevederile contractului de audit avand ca obiect auditul statutar al situatiilor financiare anuale ale unei societati comerciale care nu este cuprinsa in categoria entitatilor de interes public;
b) contravaloarea a 5 onorarii de audit stabilite in contractul de audit, datorate de catre client auditorului statutar sau firmei de audit, in conformitate cu prevederile contractului de audit avand ca obiect auditul statutar al situatiilor financiare anuale ale unei entitati de interes public.

Cuantumul despagubirilor prevazut mai sus reprezinta limita maxima cumulata aferenta tuturor prejudiciilor cauzate ca urmare a indeplinirii activitatii de audit statutar in baza aceluiasi contract de audit la care pot fi obligati la plata auditorii statutari sau firmele de audit, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate sau de cuantumul total al prejudiciilor pretins cauzate.

Nu se pot pretinde mai multe despagubiri pentru aceeasi fapta savarsita ca urmare a misiunii de audit efectuate in scopul intocmirii raportului de audit privind situatiile financiare anuale individuale si/sau consolidate apartinand aceluiasi client de audit, pentru acelasi exercitiu financiar si in baza aceluiasi prejudiciu dovedit.

Auditorul statutar sau firma de audit poate fi tinut/a responsabil/a in limita prevazuta pentru prejudiciile cauzate clientului auditat sau tertului, proportional cu contributia efectiva la prejudiciul dovedit, cauzat ca urmare a executarii contractului de audit sau rezultat in urma utilizarii cu buna-credinta de catre clientul auditat sau de catre tert a raportului de audit emis in baza contractului de audit.

Raspunderea civila a auditorului statutar sau a firmei de audit pentru prejudiciile provocate nu este solidara cu a celorlalti autori ai actiunilor ilicite cauzatoare de prejudicii, aceasta fiind stabilita in conditiile art. 6.

Limitarea raspunderii auditorului statutar sau a firmei de audit, mentionata la art. 5, nu se aplica in situatiile in care se dovedeste ca incalcarea indatoririlor profesionale de catre auditorii statutari sau de catre firmele de audit s-a facut cu intentie directa.

Actiunea in instanta impotriva auditorilor statutari sau a firmelor de audit, dupa caz, poate fi exercitata in baza contractului de audit, sub sanctiunea decaderii, in termen de cel mult 3 (trei) ani de la data emiterii raportului de audit asupra situatiilor financiare anuale individuale sau asupra situatiilor financiare anuale consolidate, dupa caz, si care se considera ca ar fi generat un prejudiciu clientului sau tertului.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close