Monitorul Oficial, Partea I – 22 Martie 2011

Monitorul Oficial nr. 196/2011, Partea I

 • Decretul nr. 272/2011 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Romania si Republica Moldova in domeniul securitatii sociale, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010
 • Decretul nr. 273/2011 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de imprumut (Al doilea imprumut pentru politici de dezvoltare) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 2 februarie 2011, si a modificarii art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Primul imprumut pentru politici de dezvoltare) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2009
 • Ordinul nr. 1.032/2011 al ministrului mediului si padurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu
 • Ordinul nr. 1.097/2011 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitatii ce se notifica si notificarea la Comisia Europeana si celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate pentru masini, echipamente individuale de protectie, echipamente si sisteme protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive, explozivi de uz civil si articole pirotehnice

Monitorul Oficial nr. 197/2011, Partea I

 • Decizia nr. 12 din 18 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 720 8 din Codul de procedura civila
 • Decizia nr. 56 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) si ale art. 24 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
 • Decizia nr. 58 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 teza intai din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte
 • Decizia nr. 61 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
 • Decizia nr. 63 din 27 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945— 22 decembrie 1989
 • Decizia nr. 104 din 1 februarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 si 34 din Codul de procedura civila
 • Decizia nr. 105 din 1 februarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 2, art. 31 alin. 1 si 2 si art. 34 alin. 2 din Codul de procedura civila
 • Decizia nr. 110 din 1 februarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. 3, art. 31 alin. 1 si art. 34 alin. 1 din Codul de procedura civila
 • Hotarare Guvernului nr. 219/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 94/2006
 • Hotarare Guvernului nr. 222/2011 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Sanatatii al Romaniei si Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova in domeniul sanatatii si stiintelor medicale, semnat la Bucuresti la 3 decembrie 2010
 • Acord de cooperare intre Ministerul Sanatatii al Romaniei si Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova in domeniul sanatatii si stiintelor medicale
 • Ordinul nr. 10/1.739/2011 al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile in cadrul axelor prioritare 1, 2 si 3 ale Programului operational „Dezvoltarea capacitatii administrative”
 • Ordinul nr. 424/2011 al Consiliului Concurentei pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind modul de aplicare a regulilor de concurenta acordurilor de acces din sectorul de comunicatii electronice — cadrul general, piete relevante si principii
 • Decizia nr. 205/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale STORMBRIDGE CORPORATION BROKER DE ASIGURARE— REASIGURARE — S.R.L .
 • Decizia nr. 206/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale DAW MANAGEMENT — BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
 • Decizia nr. 207/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale BDT BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.

Monitorul Oficial nr. 198/2011, Partea I

 • Hotarare Guvernului nr. 195/2011 privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 5 iunie 2009, 10 februarie 2010, 19 februarie 2010, 3 martie 2010, 15 martie 2010, 2 noiembrie 2010 si la Washington la 7 octombrie 2010, intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind modernizarea sistemului de informare si cunoastere in agricultura, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005
 • Hotarare Guvernului nr. 226/2011 privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar in avans pentru depozitarea privata a carnii de porc
 • Hotarare Guvernului nr. 227/2011 privind desfiintarea si reorganizarea unei unitati sanitare publice cu paturi din judetul Mures, aflata in subordinea Ministerului Sanatatii
 • Ordinul nr. 208/2011 al ministrului sanatatii privind aprobarea detalierii pe judete a numarului total de paturi din unitatile sanitare publice si private pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti
 • Decizia nr. 201/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind sanctionarea Societatii Comerciale NEUTRO RISK — BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

Monitorul Oficial nr. 199/2011, Partea I

 • Decizia nr. 34 din 18 ianuarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286—288 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii si ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca
 • Decizia nr. 108 din 1 februarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat
 • Decizia nr. 145 din 8 februarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) si art. 56 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
 • Decizia nr. 175 din 8 februarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 65 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
 • Decizia nr. 191 din 10 februarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1020 si art. 1021 din Codul civil
 • Ordinul nr. 16/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea Comerciala MACIN GAZ — S.R.L.
 • Ordinul nr. 183/2011 al ministrului sanatatii privind aprobarea Metodologiei de monitorizare si evaluare a zonelor de imbaiere
 • Ordinul nr. 232/2011 al ministrului sanatatii pentru aprobarea conditiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cadrul unitatilor sanitare propuse a fi reorganizate in camine pentru persoane varstnice, care nu a fost preluat de acestea, in alte unitati sanitare

Monitorul Oficial nr. 200/2011, Partea I

 • Decretul nr. 281/2011 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Apararii Nationale si trecerea acestuia in rezerva cu noul grad
 • Decretul nr. 282/2011 privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor
 • Decretul nr. 283/2011 privind trecerea direct in retragere a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Administratiei si Internelor
 • Decizia nr. 1.644 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4041 si ale art. 4042 din Codul de procedura civila
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata
 • Ordinul nr. 62/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 192/2009 privind producerea bauturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare
 • Ordinul nr. 153/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea si completarea Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare — nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.816/2005, si pentru definirea trenurilor de calatori in functie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de calatori

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close