Monitorul Oficial, Partea I – 24 Martie 2011

Monitorul Oficial nr. 203/2011, Partea I

 • Decizia nr. 1.647 din 16 decembrie 2010 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (4) si art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
 • Decizia nr. 136 din 1 februarie 2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (3) si (8) si art. 9 alin. (5) din Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2011 privind masuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale in localitatile afectate de inundatiile din perioada iunie—august 2010
 • Hotararea Guvernului nr. 224/2011 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate in orasul Solca, judetul Suceava, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Ordinul nr. 439/2011 al ministrului comunicatiilor si societatii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Institutului National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii — I.N.S.C.C. Bucuresti
 • Ordinul nr. 1.110/2011 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor-cadru de servicii prevazute in anexa nr. 2B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in legatura cu contractele/acordurile/protocoalele incheiate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane (AMPOSDRU), in calitate de autoritate de management pentru implementarea Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane

Monitorul Oficial nr. 204/2011, Partea I

 • Legea nr. 12/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, si a protocolului aditional la acesta, semnat la Chisinau la 23 septembrie 2010
 • Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova
 • Protocol aditional intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010
 • Decretul nr. 253/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, si a protocolului aditional la acesta, semnat la Chisinau la 23 septembrie 2010
 • Legea nr. 36/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • Decretul nr. 279/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • Decizia nr. 5/2011 privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 24—25 martie 2011
 • Hotararea Guvernului nr. 231/2011 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a unui imobil retrocedat, in conditiile legii
 • Hotararea Guvernului nr. 238/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Nationale de Radiocomunicatii — S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar
 • Hotararea Guvernului nr. 239/2011 privind aprobarea sumei necesare Curtii de Conturi pentru contractarea si implementarea proiectului necontractat din fondurile Programului PHARE national 2006
 • Hotararea Guvernului nr. 249/2011 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului
 • Ordinul nr. 173/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile

Monitorul Oficial nr. 205/2011, Partea I

 • Legea nr. 31/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2010 pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar
 • Decretul nr. 274/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2010 pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar
 • Legea nr. 32/2011 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale
 • Decretul nr. 275/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale
 • Legea nr. 34/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale
 • Decretul nr. 277/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale
 • Legea nr. 37/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
 • Decretul nr. 280/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
 • Hotararea nr. 23/2011 a Senatului pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2011 privind adoptarea unor masuri de implementare a sistemului national unic de plata a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar
 • Hotararea Guvernului nr. 229/2011 privind aprobarea sumei necesare pentru plata pretentiilor financiare ale Societatii Comerciale „C Balafas” — S.A. stabilite de Comisia de Adjudecare a Disputelor in cadrul proiectului PHARE RO 0108.03.04.05 „Centrul de Marketing si Produse Agricole Cluj”
 • Hotararea Guvernului nr. 233/2011 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale
 • Hotararea Guvernului nr. 259/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori „C.F.R. Calatori” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • Hotararea Guvernului nr. 261/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor — Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Arad in domeniul public al judetului Arad si in administrarea Consiliului Judetean Arad
 • Hotararea Guvernului nr. 266/2011 privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Hunedoara de catre domnul Gligor Dorin-Oliviu
 • Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Monitorul Oficial nr. 206/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale
 • Hotararea Guvernului nr. 237/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor, precum si a Hotararii Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate in favoarea bunastarii si protectiei porcinelor
 • Hotararea Guvernului nr. 267/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, regie autonoma aflata sub autoritatea Camerei Deputatilor
 • Decizia nr. 34/2011 a Primului-Ministru privind eliberarea domnului Diacomatu R. Sergiu Ionut din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor
 • Decizia nr. 35/2011 a Primului-Ministru privind numirea domnului Mihai Cristian- Sebastian in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor
 • Lista nr. 5/2011 a partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile locale partiale din data de 13 martie 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, pentru alegerile locale partiale desfasurate conform Hotararii Guvernului nr. 81/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primarul comunei Apold, judetul Mures

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close