Croatia propune cooperare in domeniul pregatirii viitorilor judecatori

Consiliul Superior al Magistraturii a fost invitat, prin intermediul Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) – Ministerul Finantelor Publice, sa analizeze oportunitatea formularii unei propuneri de cooperare institutionala cu autoritatile din Croatia, in cadrul proiectului de infratire institutionala (de tip Twinning) privind „Dezvoltarea pregatirii profesionale a viitorilor judecatori, procurori si a consultantilor/expertilor judiciari, prin stabilirea unui sistem de pregatire durabil”, propus de Croatia (HR 09 IB JH 02).

Proiectul are ca obiectiv principal consolidarea independentei sistemului judiciar croat si dezvoltarea unui sistem durabil de pregatire a viitorilor judecatori si procurori, precum si a consultantilor/expertilor judiciari1, tinand cont de statutul lor redefinit si consolidat (in acord cu recomandarile care urmeaza a fi facute in acest proiect).

In acest context, Consiliul Superior al Magistraturii si Institutul National al Magistraturii isi propun sa raspunda ofertei Croatiei, prin lansarea, intr-o prima etapa, a selectiei expertilor pe termen scurt, care pot fi mobilizati ulterior pentru realizarea activitatilor specifice prevazute in cadrul fisei de proiect.

a. Conditii de eligibilitate:

Potrivit fisei de proiect, se urmareste selectarea a trei categorii de experti pe termen scurt: experti juristi (expert in domeniul legislativ si al sistemului judiciar); experti in formarea profesionala, precum si in informatica (IT).

a.l. Expertii juristi (expert in domeniul legislativ si al sistemului judiciar) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– Licenta universitara in drept sau o experienta proiesionaia eenivaleiila,de minim 10 ani, in domeniul judiciar;
– Cel putin 5 ani de experienta in domeniul judiciar, din care 2 ani de experienta in redactarea de proiecte de acte normative;
– Cunostinte de limba engleza la un nivel care sa ii permita sa-si desfasoare activitatea profesionala in aceasta limba;
– Abilitati de operare PC.

De asemenea, profilul sau profesional trebuie sa includa urmatoarele:

– Capacitate de analiza;
– Experienta in definirea rolurilor si responsabilitatilor in cadrul sistemului judiciar;
– Experienta in proiectele finantate din fonduri europene.

Principalele activitati pe care ar urma sa le gestioneze acest expert, conform Fisei de program, au in vedere analiza cadrului legislativ existent in Croatia, in materie, a volumului de munca a consultantilor/expertilor judiciari, redactarea de propuneri si rapoarte etc.

a.2. Expertii in pregatire profesionala (training) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– Licenta universitara in drept sau o experienta profesionala echivalenta, de minim 10 ani, in domeniul judiciar;
– Cel putin 5 ani de experienta in coordonarea (conducerea) unor programe de pregatire profesionala in domeniul judiciar;
– Experienta in redactarea de programe de pregatire profesionala in domeniul judiciar si strategii;
– Cunostinte de limba engleza la un nivel care sa ii permita sa-si desfasoare activitatea profesionala in aceasta limba;
– Abilitati de operare PC.

De asemenea, profilul sau profesional trebuie sa includa urmatoarele:

– Experienta de lucru privind proiectele finantate din fonduri europene – Capacitate de analiza.

Principalele activitati pe care ar urma sa le realizeze acest expert, conform Fisei de program, au in vedere:

– analiza necesitatilor de pregatire profesionala;
– redactarea de rapoarte de evaluare, recomandari si strategii de pregatire profesionala;
– redactarea curricula;
– organizarea si coordonarea de programe de pregatire profesionala.

a.3. Expertii in informatica (expert IT) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– Licenta universitara in domeniul informaticii (ICT) sau o experienta profesionala echivalenta de minim 10 ani in domeniul design-ului si implementarii de sisteme de tip ICT;
– Cel putin 5 ani de experienta in Managementul Sistemelor de Baze de Date Relationale (Relational Database Management System);
– Cunostinte de limba engleza la un nivel care sa ii permita sa-si desfasoare activitatea profesionala in aceasta limba.

De asemenea, profilul profesional trebuie sa includa urmatoarele:

– Experienta de lucru privind proiectele finantate din fonduri europene
– Capacitate de analiza.

Principalele activitati pe care ar urma sa le gestioneze acest expert, conform fisei de program, au in vedere, in linii generale, analize de sisteme de baze de date si formularea de propuneri specifice, pe diferite materii si domenii, in colaborare cu Consilierul rezident de twinning si cu ceilalti experti pe termen scurt.

Nota: potrivit fisei de proiect, cel putin un expert IT trebuie sa aiba experienta in up-gradarea bazelor de date si cel putin un expert trebuie sa aiba experienta in metodologii de tip e-learning.

In acest sens, expertii IT care indeplinesc aceste conditii suplimentare, fata de cele generale, sunt in mod deosebit incurajati sa-si depuna candidatura.

b. Depunerea candidaturilor si alte informatii necesare

Persoanele interesate sunt rugate sa transmita la Consiliul Superior al Magistraturii un Curriculum Vitae (format european), in limba engleza (v.modelul anexat) din care sa rezulte cat mai clar experienta profesionala relevanta si indeplinirea tuturor conditiilor de eligibilitate impuse de beneficiar. Se va specifica pentru ce tip de expertiza s-a depus candidatura, potrivit celor mai-sus precizate (a. 1., a.2, a.3).

Data limita pentru depunerea candidaturilor este 31 martie 2011. Candidaturile transmise dupa aceasta data nu vor fi avute in vedere la selectia expertilor.

Candidaturile se vor transmite prin posta electronica, semnate si datate, in forma scanata, la adresa steodoroiu@csm 1909.ro sau se vor depune la Registratura CSM (Calea Plevnei, nr.l41B, sector 6, Bucuresti) in atentia ri¬nei Simona-Maya Teodoroiu, Sef Serviciu Programe, Directia Afaceri Europene si Relatii Internationale (telefon:021.311.69.12-15,int.2076, e-mail:steodoroiu@csm 1909.ro).

Perioada estimata pentru inceperea proiectului este decembrie 2011-ianuarie 2012, proiectul urmand a avea o durata de 24 de luni.

Expertii selectati vor fi mobilizati in misiuni temporare, plata onorariului, a diurnei si a transportului urmand a se face potrivit regulilor care guverneaza proiectele finantate de Comisia Europeana.

Sursa: CSM

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close