Procedura privind perchezitia, retinerea sau arestarea magistratilor ar putea fi modificata

Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicitatii, in data de 24 martie 2011, un proiect de Hotarare privind procedura incuviintarii perchezitiei, retinerii sau arestarii magistratilor.

In temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Avand in vedere dispozitiile art. 38 alin. (I) si art. 42 din Legea nr. 317/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326 din 24 august 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 13, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

., (4) Lucrarile Plenului si sectiilor Consiliului suni, de regula, publice. Plenul sau sectiile hotarasc, cu majoritate de voturi, situatiile in care sedintele nu sunt publice. Sedintele in care sectiile Consiliului hotarasc asupra cererilor avand ca obiect incuviintarea perchezitiei, retinerii sau arestarii preventive a judecatorilor, procurorilor sau magistratilor asistenti nu sunt publice. ”

2. La articolul 43 alineatul (I), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

d) efectueaza verificari in vederea incuviintarii de catre Sectia pentru judecatori a perchezitiei, retinerii sau arestarii preventive a judecatorilor si magistratilor asistenti. Verificarile vor fi consemnate intr-un referat care va cuprinde: situatia de fapt retinuta, incadrarea juridica, argumentele aduse de catre organul care solicita incuviintarea, precum si alte aspecte relevante, inclusiv cele vizand admisibilitatea cererii, fara a se analiza fondul cauzei.

3. La articolul 44 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

d) efectueaza verificari in vederea incuviintarii de catre Sectia pentru procurori a perchezitiei,  retinerii sau arestarii preventive a procurorilor.  Verificarile  vor fi consemnate intr-un referat care va avea continutul prevazut de art. 43 alin. (1) lit. d).”

4. Dupa articolul 452 se introduc 3 noi articole, articolele 453–  455 cu urmatorul cuprins:

„Art. 453(1) Cererile avand ca obiect incuviintarea perchezitiei, retinerii sau arestarii preventive a judecatorilor, procurorilor si magistratilor – asistenti se inregistreaza de catre Inspectia Judiciara, intr-un registru special nepublic, care va include: numarul curent, parchetul care a formulat cererea, termenul acordat pentru solutionarea cererii, solutia dispusa de sectia corespunzatoare a Consiliului si data comunicarii acesteia catre procuror.
(2) Cererile prevazute la alin. (l) vor fi insotite de un referat intocmit de organul care solicita incuviintarea, de dosarul original al cauzei, sau, dupa caz, copia certificata a acestuia si de un opis al continutului dosarului.
(3) Cererile avand ca obiect incuviintarea perchezitiei, retinerii sau arestarii preventive a judecatorilor, procurorilor si magistratilor – asistenti se solutioneaza de indata de sectia corespunzatoare, prevazuta de art. 42 alin. (1) si (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) La dezbaterea cererilor nu participa judecatorul, procurorul sau magistratul asistent fata de care se cere incuviintarea perchezitiei, retinerii sau arestarii preventive si nici reprezentantul parchetului.
(5) Copia certificata a dosarului cauzei se pastreaza si se arhiveaza la Inspectia judiciara.
(6) in cazul inaintarii dosarului original al cauzei, acesta va fi restituit de indata ce sectia corespunzatoare a Consiliului s-a pronuntat asupra incuviintarii, urmand a se efectua si pastra copii dupa inscrisurile considerate relevante, ce vor fi atasate la dosarul de incuviintare a perchezitiei, retinerii sau arestarii preventive.

Art. 454   – (1) Hotararile prin care sectiile Consiliului solutioneaza cererile prevazute la art. 453 alin. (1) vor cuprinde, in principal, urmatoarele elemente:
a) descrierea faptei pentru care s-a inceput urmarirea penala si incadrarea juridica a acesteia;
b) motivele pentru care s-a solicitat incuviintarea perchezitiei, retinerii sau arestarii preventive a judecatorului, procurorului sau magistratului – asistent;
c) considerentele pentru care s-a admis sau s-a respins cererea;
d) temeiul de drept al solutionarii cererii de incuviintare.
(2) Hotararile prevazute la alin. (1) se tehnoredacteaza de indata de grefa sectiilor si se comunica organului care a formulat cererea. Aceste hotarari nu se publica.

Art. 455(1) Registrele prevazute la art. 453 alin. (1) si dosarele avand ca obiect cereri de incuviintare a perchezitiei, retinerii si arestarii preventive a judecatorilor, procurorilor si magistratilor asistenti se arhiveaza la Inspectia Judiciara.
(2) Dosarul de incuviintare si anexele acestuia nu pot fi consultate si copiate. De asemenea, informatiile in legatura cu documentele continute de acestea nu pot fi comunicate.

Sursa: CSM

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close