Protocol de colaborare dintre INM si Consiliul de mediere

Institutul National al Magistraturii, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 53, sector 5, prin reprezentantul sau legal, director Constantin Branzan si Consiliul de mediere, cu sediul in Bucuresti, Piata Sfantul stefan nr. 7, sector 2, prin reprezentantul sau legal, presedinte Anca Elisabeta Ciuca au incheiat un protocol de colaborare pe durata nedeterminata.

Scopul si obiectivele protocolului
 
Scopul prezentului protocol este de a asigura constientizarea de catre magistrati – judecatori si procurori – a rolului important rezervat organelor judiciare in ceea ce priveste atat promovarea medierii si informarea partilor in litigiu asupra posibilitatii si avantajelor recurgerii la mediere cat si aplicarea eficienta si unitara a prevederilor Legii nr. 192/2006 si ale Legii nr. 202/2010 vizand medierea, cu consecinta – deloc de neglijat – a degrevarii de volumul supraincarcat de activitate inregistrat Ia majoritatea instantelor si parchetelor aferente.

Obiectivele protocolului

a) Includerea in planul de pregatire profesionala a magistratilor, initiala si continua, a unor seminarii de formare care sa aiba ca tematica prezentarea dispozitiilor legale interne si comunitare referitoare la mediere si identificarea barierelor, neajunsurilor, retinerilor si suspiciunilor legate de institutia medierii in vederea gasirii solutiilor care sa asigure inlaturarea acestora;
b) Stabilirea de bune practici in aplicarea eficienta si unitara a prevederilor referitoare la mediere, continute in Legea nr. 192/2006 si Legea nr.
202/2010.

Obligatiile Institutului National al Magistraturii

a) Sa stabileasca – in cadrul planului de pregatire profesionala initiala a auditorilor de justitie aprobat prin Hotararea Plenului CSM – numarul si structura activitatilor cu tema „institutia medierii” in cadrul carora vor fi implicati mediatori din lista pusa la dispozitie de catre Consiliul de mediere;
b) Sa stabileasca – in cadrul programului de pregatire profesionala continua a judecatorilor si procurorilor aprobat prin Hotararea Plenului CSM – seminariile profesionale organizate la nivel centralizat in centrele regionale destinate acestui scop, care au ca tematica dispozitiile legale in materia medierii si rolul organelor judiciare in aplicarea acestora in mod eficient si unitar, la care vor participa mediatori din lista pusa la dispozitie de catre Consiliul de mediere;
c) Sa stabileasca – in cadrul planului de pregatire profesionala continua a judecatorilor si procurorilor organizate la nivel descentralizat, a unui set de seminarii profesionale care sa aiba ca tematica prezentarea generala a dispozitiilor legale in materia medierii si identificarea solutiilor pentru problemele ivite cu prilejul aplicarii in practica a acestora, in cadrul unor discutii interactive intre judecatorii, respectiv procurorii participanti si mediatorii invitati din lista pusa la dispozitie de catre Consiliul de mediere;
d) Sa asigure partea organizatorica privind invitarea mediatorilor participanti la cursurile si seminariile profesionale amintite mai sus si asigurarea cazarii acestora, in masura in care este necesar, in conditiile prevazute la Cap.IV lit.b;
e) Sa asigure distribuirea materialelor puse la dispozitie de catre Consiliul de mediere participantilor la cursuri si seminarii profesionale, constand in brosuri, pliante, articole, ghiduri de buna practica vizand medierea, etc.

Obligatiile Consiliului de mediere

a) Sa puna la dispozitia Institutului National al Magistraturii lista cu mediatorii selectati din randul celor care doresc sa participe la cursurile auditorilor de justitie si la seminarii profesionale ale judecatorilor si procurorilor avand ca tematica medierea;
b) Sa puna la dispozitia Institutului National al Magistraturii materialele necesare pentru participantii la cursuri si seminarii profesionale;
c) Sa asigure prezenta mediatorilor din lista prevazuta la litera a) la cursurile si seminariile profesionale potrivit calendarului stabilit de Institutul National al Magistraturii;
d) Sa contribuie din punct de vedere organizatoric la evenimentele amintite in sensul solicitarilor formulate de catre Institutul National al Magistraturii;

Surse de finantare

a) Costurile privind participarea judecatorilor si procurorilor la seminariile profesionale organizate la nivel centralizat (cheltuieli privind deplasarea, cazarea si masa) vor fi suportate din bugetul INM destinat in acest scop;
b) Costurile privind participarea mediatorilor la seminariile profesionale ale judecatorilor si procurorilor organizate la nivel centralizat si descentralizat (cheltuieli de deplasare, cazare, etc.) vor fi suportate de catre Consiliul de mediere;
c) Partile pot stabili, de comun acord, suportarea unor categorii de costuri ocazionate de indeplinirea obiectivelor si obligatiilor din prezentul Protocol.

Durata protocolului

Prezentul protocol de colaborare se incheie pe durata nedeterminata si intra in
vigoare la data semnarii sale.

Modificarea si incetarea protocolului

a) Prezentul protocol poate fi modificat si / sau completat prin acte aditionale semnate de catre ambele parti, la initiativa oricareia dintre acestea, prin transmiterea spre analiza a propunerii motivate de modificare;
b) Prezentul protocol poate inceta prin acordul partilor sau prin denuntare unilaterala cu preaviz de 30 de zile.

Dispozitii finale

a) Partile vor solutiona pe cale amiabila divergentele aparute cu prilejul transpunerii in practica a prevederilor protocolului;
b) Pentru realizarea prevederilor prezentului protocol, partile desemneaza urmatoarele persoane de contact:
– Din partea Institutului National al Magistraturii – Andra Ghebri, sef Departament Formare Initiala
Din partea Consiliului de Mediere – vicepresedinte Kibedi Katalin Barbara

Sursa: Consiliul de Mediere

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close