Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale administrate de ANAF

In Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2011 a fost publicata OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata.

Ordonanta instituie posibilitatea acordarii esalonarii la plata pentru toate obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala,
la cererea contribuabilului, persoana fizica sau juridica, pe o perioada de cel mult 5 ani.

Principalele prevederi incluse in ordonanta de urgenta:

• Sunt precizate conditiile pentru acordarea esalonarilor, precum si exceptiile pentru care nu se acorda esalonare la plata (de exemplu, obligatii fiscale in suma totala mai mica de 500 RON in cazul persoanelor fizice, respectiv 1.500 RON in cazul persoane juridice).

• Esalonarea se acorda pe baza cererii contribuabilului, care va fi solutionata de organul fiscal competent in termen de 60 de zile de la data inregistrarii ei. Dupa primirea cererii de esalonare, organul fiscal competent va elibera, din oficiu, un certificat de atestare fiscala privind obligatiile fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii, pe care il va comunica contribuabilului.

• Dupa analizarea cererii, organul fiscal emite fie o decizie de respingere, fie un acord de principiu.

• Contribuabilul are obligatia sa constituie garantii in termen de 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu. Ordonanta prevede tipul si valoarea garantiilor ce pot fi constituite, precum si conditiile de inlocuire, de executare, de redimensionare a acestora etc.

• De asemenea, Ordonanta prevede o serie de conditii ce trebuie indeplinite cumulativ pentru mentinerea valabilitatii esalonarii la plata.

• Dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata sunt de 0,04% pe zi, cu exceptia situatiei in care contribuabilul constituie intreaga garantie sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau consemnare de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului, caz in care nivelul dobanzii este de 0,03%.

• Nu se datoreaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale esalonate la plata al caror termen de 90 de zile de la scadenta se implineste dupa data depunerii cererii de esalonare la plata.

• Se datoreaza o penalitate de 10% in situatia in care are loc achitarea ratei de esalonare (reprezentand obligatii fiscale principale si/sau accesorii esalonate la plata) cu intarziere sau in cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata ca urmare a nerespectarii conditiilor impuse prin Ordonanta.

• Sunt introduse, de asemenea, prevederi de neincepere sau de suspendare a executarii silite pentru sumele care fac obiectul esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, de la data comunicarii deciziei de esalonare.

• Contribuabilului i se acorda si posibilitatea de a plati anticipat, partial sau total, sumele cuprinse in graficul de esalonare la plata.

• Procedura de aplicare a dispozitiilor Ordonantei va fi aprobata prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.

Sursa

This article is also available in: Engleză

This post is also available in: Engleză

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close