Fumatul a fost interzis in incinta cladirilor Parlamentului European

Decizia Biroului din 23 martie 2011
(2011/C 102/04)

Decizia a fost publicata in JOUE C 102/8 din 2 aprilie 2011. 

Articolul 1
(1) Fumatul este interzis in toate incintele Parlamentului European, inclusiv in birourile de informare din statele membre si in biroul de legatura de la Washington, singura exceptie fiind reprezentata de locurile special amenajate in acest sens enumerate in anexa.
Chestorii pot decide cu privire la orice modificare ulterioara a anexei.
(2) Se interzice fumatul si in automobilele oficiale si in orice alt mijloc de transport pus la dispozitie de catre institutie.

Articolul 2
(1) Prezentele norme se notifica deputatilor, asistentilor acestora si personalului.
(2) La intrarile si in toate spatiile publice din incinta cladirilor Parlamentului European sunt plasate indicatii clare privind interdictia mentionata la articolul 1, cu exceptia locurilor special amenajate in acest sens enumerate in anexa. Amplasarea exacta a locurilor pentru fumat este indicata in mod clar, astfel incat deputatii, asistentii acestora si personalul sa fie informati in legatura cu locurile in care fumatul este autorizat. Nu sunt puse scrumiere la dispozitia publicului in incinta cladirilor Parlamentului, cu exceptia locurilor special amenajate in acest sens si a locurilor situate langa intrarea in cladirile Parlamentului.
(3) Liderii de grupuri politice reamintesc deputatilor si personalului care face parte din grupul lor necesitatea respectarii prezentelor norme.

Articolul 3
Directia Generala Resurse Umane si Securitate (HR), in cooperare cu Comitetul consultativ pentru prevenire si protectie la locul de munca, elaboreaza o politica de prevenire a riscurilor legate de fumatul activ si pasiv, prin punerea in aplicare a unui pachet integrat de masuri de informare a deputatilor in Parlamentul European, asistentilor si personalului, pentru a asigura o mai buna intelegere a riscurilor legate de fumatul pasiv si activ si a oferi programe destinate sa vina in ajutorul persoanelor care doresc sa renunte la fumat.

Articolul 4
Oricarei persoane care nu se conformeaza prezentelor norme i se va cere pe loc sa nu mai fumeze (avertisment oral). Secretarul General este responsabil de a asigura respectarea acestei norme.

Articolul 5
(1) Orice deputat care incalca repetat prezentele norme, chiar si dupa un avertisment oral in conformitate cu articolul 4, este supus, sub autoritatea chestorilor si a presedintelui, regimului de sanctiuni prevazut la articolul 6.
(2) Orice functionar, alt membru al personalului sau asistent acreditat care incalca repetat prezentele norme, chiar si dupa un avertisment oral in conformitate cu articolul 4, este supus, sub autoritatea Secretarului General, regimului de sanctiuni prevazut la articolul 7.
(3) Orice asistent local, vizitator sau persoana care a intrat in incinta cladirilor Parlamentului (de exemplu angajati ai firmelor de aprovizionare sau ai firmelor externe) care incalca repetat prezentele norme, chiar si dupa un avertisment oral in conformitate cu articolul 4, este supus, sub autoritatea Secretarului General, regimului de sanctiuni prevazut la articolul 8.

Articolul 6
(1) Secretarul General raporteaza chestorilor numele oricarui deputat care refuza sa se conformeze prezentelor norme. Ulterior, chestorii adreseaza deputatului o comunicare formala (avertisment scris – „carte galbena”) prin care acesta este informat despre sanctiunile financiare care i se vor aplica in caz de incalcare repetata a prezentelor norme.
(2) in caz de incalcare repetata a prezentelor norme de catre un deputat, presedintele, in urma unei propuneri depuse de chestori, adopta o decizie prin care se impun sanctiuni financiare deputatului in cauza („carte rosie”). Valoarea sanctiunii este echivalenta cu cuantumul diurnei pe o zi. Aceasta suma va fi dedusa direct din indemnizatia de cheltuieli generale a deputatului.
(3) Deputatul impotriva caruia s-a instituit o sanctiune poate depune o reclamatie scrisa in termen de 15 zile lucratoare de la notificarea adresata presedintelui. Acest apel are efect suspensiv. in termen de doua luni de la data depunerii reclamatiei, Biroul comunica reclamantului decizia motivata.

Articolul 7
(1) in caz de incalcare repetata a prezentelor norme de catre un functionar, alt membru al personalului sau asistent acreditat, Secretarul General adreseaza persoanei in cauza o comunicare formala (avertisment scris – „carte galbena”) prin care aceasta este informata despre sanctiunile disciplinare care i se vor aplica.
(2) in caz de incalcare repetata a prezentelor norme, functionarul, alt membru al personalului sau asistentul acreditat se supun procedurilor disciplinare prevazute in Statutul functionarilor.
(3) Orice persoana impotriva careia s-a instituit o sanctiune conform prezentului articol poate depune recurs la autoritatea de desemnare conform articolului 90 din Statutul functionarilor si Regimului aplicabil celorlalti agenti ai Comunitatilor Europene, care se aplica pe deplin.

Articolul 8
in caz de incalcare repetata a prezentelor norme de catre orice asistent local, vizitator sau alta persoana care a intrat in incinta cladirilor Parlamentului, persoana in cauza va fi pe loc escortata pana la iesirea din cladire.

Articolul 9
Prezentele norme inlocuiesc Decizia Biroului din 13 iulie 2004 de stabilire a normelor privind incinta cladirilor Parlamentului European. Prezentele norme intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial.

Articolul 10
Prezentele norme fac obiectul unei evaluari la doi ani de la intrarea in vigoare.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close