Monitorul Oficial, Partea I – 4 Aprilie 2011

Monitorul Oficial nr. 232/2011, Partea I

Decizia Curtii Constitutionale nr. 13 din 18 ianuarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) si (5) si art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
Decizia Curtii Constitutionale nr. 19 din 18 ianuarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 4 alin. (3) si art. 7-11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
Decizia Curtii Constitutionale nr. 39 din 20 ianuarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Decizia Curtii Constitutionale nr. 143 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Decizia Curtii Constitutionale nr. 144 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X „Circulatia juridica a terenurilor” al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
Decizia Curtii Constitutionale nr. 148 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
Decizia Curtii Constitutionale nr. 153 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 si ale art. 5 din Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele
juridice straine

Monitorul Oficial nr. 233/2011, Partea I

Hotararea Guvernului nr. 282/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 415/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Autostrada Bucuresti-Constanta, tronsonul 6, Cernavoda-Constanta”
Hotararea Guvernului nr. 289/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala „Complexul Energetic Rovinari” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Hotararea Guvernului nr. 290/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala „Conversmin” – S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de
Afaceri
Hotararea Guvernului nr. 293/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala CUPRU MIN – S.A. Abrud, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Hotararea Guvernului nr. 294/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala CONPET – S.A. Ploiesti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Decizia Comisiei de supraveghere a Asigurarilor nr. 222/2011 privind aprobarea cererii Societatii Comerciale CARION BROKER DE ASIGURARE S.R.L. referitoare la prelungirea suspendarii activitatii
Rectificari

Monitorul Oficial nr. 234/2011, Partea I

Hotararea Guvernului nr. 256/2011 privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in domeniul public al comunei Pietroasa si in administrarea Consiliului Local al Comunei Pietroasa, judetul Bihor
Hotararea Guvernului nr. 287/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Nationale a Lignitului „Oltenia” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Hotararea Guvernului nr. 288/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale Complexul Energetic Turceni – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Hotararea Guvernului nr. 316/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru comuna Negomir, judetul Gorj
Hotararea Guvernului nr. 317/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pentru anul 2011 din Fondul de
rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011
Decizia nr. 68/2011 a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC – Romania pentru sprijinirea dezvoltarii
intreprinderilor mici si mijlocii
Ordinul nr. 269/2011 al ministrului sanatatii privind completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare in vederea obtinerii de atestate de catre medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfasurare a acestora
Ordinul nr. 1.836/2011 al ministrului finantelor publice privind aprobarea tranzactiei inaugurale a Programului-cadru
de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu „Medium Term Notes” prin emisiunea de obligatiuni denominata in euro pe pietele externe de capital, in suma de minimum 500 milioane euro si maximum 1,5 miliarde euro, cu o scadenta de minimum 5 ani, si desemnarea administratorilor tranzactiei
Ordinul nr. 3.983/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 3 — Stiinte biomedicale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2011 privind aprobarea Normei nr. 4/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat
Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 6/2011 privind aprobarea Normei nr. 5/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor facultative

Monitorul Oficial nr. 235/2011, Partea I

O.U.G. nr. 33/2011 pentru modificarea si completarea art. 1 din O.U.G. nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa”, precum si pentru adoptarea unor masuri in vederea continuarii programului „Prima casa”
H.G. nr. 309/2011 privind trecerea unei constructii, aflata in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – U.M. 0260 Bucuresti, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia
H.G. nr. 318/2011 pentru reglementarea unor masuri privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Ordinul nr.  1.529/2010 al ministrului sanatatii privind aprobarea ghidurilor de practica medicala pentru specialitatea anestezie si terapie intensiva
Ordinul nr.  66/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a debitelor si creantelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricola si ai Fondului european agricol de dezvoltare rurala, precum si ai fondurilor de la bugetul de stat
Ordinul nr.  1.825/2011 al ministrului finantelor publice pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009
Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale facultative

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close