Monitorul Oficial, Partea I – 7 Aprilie 2011

Monitorul Oficial nr. 242/2011, Partea I

Decizia Curtii Constitutionale nr. 55 din 27 ianuarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 lit. a) si b) si pct. 12, art. 31-33, art. 47, 49, 61, 107 si 108 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Decizia Curtii Constitutionale nr. 100 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa
Decizia Curtii Constitutionale nr. 111 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Decizia Curtii Constitutionale nr. 171 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Decizia Curtii Constitutionale nr. 172 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 pct. 5 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Decizia Curtii Constitutionale nr. 178 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza intai din Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Decizia Curtii Constitutionale nr. 291 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, in integralitatea sa
Decizia Curtii Constitutionale nr. 305 din 3 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 lit. a), art. 8 alin. (4) si art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Monitorul Oficial nr. 243/2011, Partea I

Ordinul nr. 209/385/2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea utilizarii machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate cu scop curativ
Ordinul nr. 404/1.793/1.030/2011 al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale „Romfilatelia” – S.A., filiala a Companiei Nationale „Posta Romana” – S.A.

Monitorul Oficial nr. 244/2011, Partea I

Decizia Curtii Constitutionale nr. 7 din 18 ianuarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) si art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local
Decizia Curtii Constitutionale nr. 126 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedura civila, ale art. 2 si art. 32 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, ale art. 44-49 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii si ale art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Decizia Curtii Constitutionale nr. 138 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii si art. 8 alin. (2) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
 Hotararea Guvernului nr. 328/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala „Avioane Craiova” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 Hotararea Guvernului nr. 329/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala „Complexul Energetic Craiova” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Hotararea Guvernului nr. 330/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 Hotararea Guvernului nr. 332/2011 privind aprobarea inchirierii unui spatiu aflat in administrarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
Hotararea Guvernului nr. 333/2011 pentru retragerea actului de recunoastere a Asociatiei Solidaritatea Umana ca fiind de utilitate publica
Hotararea Guvernului nr. 335/2011 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi
Ordinul nr. 1.932/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Monitorul Oficial nr. 245/2011, Partea I

 • Legea nr. 44/2011 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2011 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor
 • Decretul nr. 414/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2011 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor
 • Legea nr. 45/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale „Apele Romane“
 • Decretul nr. 415/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale „Apele Romane“
 • Legea nr. 46/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Decretul nr. 416/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Legea nr. 47/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2010 privind unele masuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
 • Decretul nr. 417/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2010 privind unele masuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
 • Legea nr. 48/2011 pentru infiintarea satului Culmea, judetul Constanta, prin reorganizarea orasului Ovidiu, judetul Constanta
 • Decretul nr. 418/2011 privind promulgarea Legii pentru infiintarea satului Culmea, judetul Constanta, prin reorganizarea orasului Ovidiu, judetul Constanta
 • Hotararea Guvernului nr. 331/2011 privind aprobarea listei unor obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si gospodarirea apelor, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti
 • Hotararea Guvernului nr. 348/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Hunedoara de catre domnul Szabo Marius Lucian
 • Cuantum total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Monitorul Oficial nr. 246/2011, Partea I

 • Hotararea Senatului nr. 25/2011 privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotararea Senatului nr. 28/2005 
 • Decretul nr. 423/2011 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderarii Romaniei la Acordul dintre Confederatia Elvetiana si Republica Austria privind infiintarea si functionarea la Viena a Centrului International pentru Dezvoltarea Politicilor de Migratiune (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 246 din 17 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedura penala
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 292 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2 lit. a) si b) din Legea nr. 4/1953 – Codul familiei si ale art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 307 din 3 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 238 din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 308 din 3 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1085 din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 309 din 3 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (4) si alin. (5) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 310 din 3 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 3 si ale art. 306 alin. 1 din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 341 din 10 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. 1, art. 173 alin. 1, art. 250, art. 252 si art. 257 din Codul de procedura penala
 • Ordinul nr. 74/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea Nationala „Îmbunatatiri Funciare“ – S.A. Bucuresti
 • Ordinul nr. 1062/3989/2011 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului educatiei, cercetarii tineretului si sportului privind completarea Nomenclatorului calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close