Monitorul Oficial, Partea I – 11 Aprilie 2011

Monitorul Oficial nr. 251/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 129 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 70 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 130 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2441 alin. 1 din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 165 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, in ansamblul sau, precum si, in mod special, ale art. 8 lit. a) si art. 11 alin. (1) din aceasta
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 179 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) si art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale „Apele Romane“, ale art. 1 alin. (1) si (2) si art. 2 alin. (3)-(5) din anexa nr. 3 la aceasta, precum si ale art. 50 alin. (1) si art. 107 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 210 din 15 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca si ale art. 164 din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 293 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 lit. c) si art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si ale art. 44 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.588/2007
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 311 din 3 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 si art. 215 alin. 5 din Codul penal

Monitorul Oficial nr. 252/2011, Partea I

 • Ordinul nr. 67/2011 al ministrului administratiei si internelor privind constituirea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor
 • Ordinul nr. 506/2011 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la ascensoare
 • Ordinul nr. 507/2011 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 47/2006 pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la aparate consumatoare de combustibili gazosi (actualizata)

Monitorul Oficial nr. 253/2011, Partea I

 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul realizarii programelor de interes public sau social, al indeplinirii obligatiilor fiscale si al functionarii optime a institutiilor statului, precum si pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale
 • Hotararea Guvernului nr. 349/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru recuperarea unor bunuri culturale de patrimoniu
 • Hotararea Guvernului nr. 351/2011 privind transmiterea, fara plata, in proprietatea Manastirii Putna, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, judetul Suceava, a unui teren aflat in domeniul public al statului si in administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
 • Hotararea Guvernului nr. 353/2011 privind modificarea unor acte normative referitoare la derularea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap
 • Hotararea Guvernului nr. 361/2011 privind aprobarea transferului managementului asistentei medicale al Centrului de Sanatate – Valea lui Mihai de la Consiliul Local al Orasului Valea lui Mihai la Consiliul Local al Municipiului Marghita, precum si pentru desfiintarea si reorganizarea unei unitati sanitare din judetul Bihor
 • Decizia nr. 61/2011 a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor-manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii

Monitorul Oficial nr. 254/2011, Partea I

 • Legea nr. 51/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de intelegere (al treilea addendum la Memorandumul de intelegere) dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 2011 si la Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si a Acordului de imprumut, in suma de pana la 5.000.000.000 euro, dintre Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al Imprumutatului, si Comunitatea Europeana, in calitate de Imprumutator, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009
 • Decretul nr. 429/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de intelegere (al treilea addendum la Memorandumul de intelegere) dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 2011 si la Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si a Acordului de imprumut, in suma de pana la 5.000.000.000 euro, dintre Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al Imprumutatului, si Comunitatea Europeana, in calitate de Imprumutator, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009
 • Decretul nr. 430/2011 privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios in grad de Cavaler
 • Decizia nr. 48/2011 a Primului-ministru privind incetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al doamnei Mantale Mioara, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului
 • Ordinul nr. 57/2011 al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara privind aprobarea inceperii lucrarilor tehnice de cadastru in 19 unitati administrativ-teritoriale
 • Ordinul nr. 71/2011 al ministrului administratiei si internelor privind modificarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 441/2008 pentru stabilirea atributiilor autoritatilor responsabile cu implementarea datelor in sistemul Eurodac si pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare in vederea aplicarii regulamentelor europene in domeniu
 • Ordinul nr. 78/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare
 • Ordinul nr. 250/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind respectarea obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat de pavilion
 • Ordinul nr. 1.930/623/431/186/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice, al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca privind aprobarea obligatiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Nationala de Pensii Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in aplicarea Procedurii de primire, prelucrare si transmitere a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”
 • Ordinul nr. 446/2011 al Casei Nationale de Asigurare de Sanatate pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referinta pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriu
 • Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale
   

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close