Monitorul Oficial, Partea I – 12 Aprilie 2011

Monitorul Oficial nr. 255/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 302/2011 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures

Monitorul Oficial nr. 256/2011, Partea I

 • Legea nr. 50/2011 pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2010, la Acordul privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990
 • Protocol aditional la Acordul privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990
 • Decretul nr. 428/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2010, la Acordul privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 304 din 1 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) tezaintai din titlul XIII „Accelerarea judecatilor in materia restituirii proprietatilor funciare” al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 314 din 3 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precum si ale art. 5 lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania
 • Hotararea Guvernului nr. 275/2011 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Guatemala cu privire la cooperarea economica, stiintifica si tehnica, semnat la Ciudad de Guatemala la 21 ianuarie 2010
 • Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Guatemala cu privire la cooperarea economica, stiintifica si tehnica
 • Hotararea Guvernului nr. 350/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Supraetajare si mansardare aripa est Tribunalul Cluj”
 • Hotararea Guvernului nr. 359/2011 privind desfiintarea si reorganizarea unor unitati sanitare publice cu paturi din judetul Arad
 • Ordinul nr. 1.150/2.205/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului si al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrarilor de constructie si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural si mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban
 • Ordinul nr. 1.151/2.206/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului si al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

Monitorul Oficial nr. 257/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 356/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala „Uzina Termoelectrica Midia” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Hotararea Guvernului nr. 357/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Hotararea Guvernului nr. 360/2011 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanta nationala si schimbarea denumirii Muzeului Aviatiei
 • Ordinul nr. 1.152/2.207/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului si al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban
 • Ordinul nr. 1.153/2.208/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului si al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezaminte culturale din mediul rural si mic urban, in localitatile unde nu exista asemenea institutii, din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

Monitorul Oficial nr. 258/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 312 din 3 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (2) si art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 320 din 3 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 si art. 13 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane si ale art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedura penala
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 321 din 3 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 1 si 2 din Codul penal
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 322 din 3 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar si ale art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai—decembrie 2009
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 348 din 10 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, precum si a dispozitiilor art. 18 1 alin. (1) si (3) si art. 18 2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
 • Hotararea Guvernului nr. 334/2011 pentru suportarea din bugetul Ministerului Mediului si Padurilor a sumelor necesare realizarii Sistemului informational-decizional hidrologic (DESWAT)
 • Hotararea Guvernului nr. 338/2011 privind modificarea anexei nr. 21 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Hotararea Guvernului nr. 339/2011 privind scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei parti dintr-un imobil aflat in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedarii acesteia fostilor proprietari, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Ordinul nr. 128/2011 al ministrului sanatatii privind aprobarea ghidurilor de practica medicala pentru specialitatea chirurgie orala si maxilo-faciala
 • Ordinul nr. 278/436/2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.571/1.047/2010 pentru aprobarea masurilor de punere in aplicare a strategiei e-Romania si e-Sanatate si implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul national de asigurari sociale de sanatate, e-Prescriere si dosarul electronic medical

Monitorul Oficial nr. 259/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 313 din 3 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 2 si 3, precum si ale art. 378 alin. 11 din Codul de procedura penala
 • Hotararea Guvernului nr. 255/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea unitara a proiectelor prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2010, gestionate de Ministerul Mediului si Padurilor
 • Hotararea Guvernului nr. 347/2011 pentru aprobarea participarii Romaniei la Expozitia Internationala 2012 Yeosu, Republica Coreea
 • Hotararea Guvernului nr. 364/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca „T.B.R.C.M.” — S.A.
 • Hotararea Guvernului nr. 365/2011 privind desfiintarea Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Oradea si reorganizarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea
 • Hotararea Guvernului nr. 375/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru orasul Aninoasa, judetul Hunedoara
 • Hotararea Guvernului nr. 376/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru asigurarea finantarii Programului de interes national „Dezvoltarea retelei de camine pentru persoanele varstnice”
   

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close